Arnhem ,
19
april
2019
|
13:45
Europe/Amsterdam

Gelderse uitdaging voor duurzame mobiliteit afgerond

Provincie Gelderland daagde 10 jonge professionals uit om in 7 dagen een plan te schrijven hoe de provincie het gebruik van snelfietsroutes en autoritdelen kan stimuleren. Coaches, politici en wetenschappers die aan het Klimaatakkoord meeschreven hielpen de jongeren hierbij. Het plan van de jongeren kan input vormen voor de provinciale Agenda Klimaat en Milieu.

Ideeën passen in Gelderse omgevingsvisie

Gedeputeerde Conny Bieze is enthousiast: ‘Het plan beschrijft hoe Gelderland bewezen innovaties voor slim en schoon vervoer op kan schalen om zoveel mogelijk CO2 uitstoot te verminderen in de komende vijf jaar. Waardoor we in Gelderland ook in de toekomst prettig kunnen wonen en werken. Dit past naadloos in de Gelderse Omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland!’, waar we meer mensen op de fiets, en schone en duurzame mobiliteit willen hebben. De opbrengsten nemen we mee in de provinciale Agenda Klimaat en Milieu. Zo geven we handen en voeten aan het provinciale Koersdocument Duurzame Mobiliteit.’

Niet alleen vernieuwend denken vanuit de provincie

Conny Bieze, gedeputeerde Mobiliteit provincie Gelderland legt uit: ‘Provincie Gelderland heeft juist jongeren uitgedaagd om mee te schrijven. ‘Gaaf Gelderland’ heeft meerdere betekenissen. ‘Gaaf’ gaat over wat historisch en landschappelijk gezien mooi en ongeschonden is. Maar ‘gaaf’ verwijst ook naar alles dat ‘cool’, nieuw en vernieuwend is. Hoe houden we Gelderland aantrekkelijk voor nieuwe generaties? Willen we Gelderland ‘gaaf’ houden, dan moeten we daar nu wat voor doen. Niet alleen vernieuwend denken vanuit de provincie, maar zeker ook vanuit nieuwe generaties zelf.’

Durf groot te denken!

De provincie stimuleert vernieuwende projecten voor het verkeer van de toekomst. Dat is belangrijk want daar leren we veel van. Maar daarna zit de uitdaging in het uitbreiden van de juiste oplossingen. Durf groot te denken! Samen met experts zoals Ruud Koornstra (nationale Energiecommissaris), Sven Jense (oprichter Climate Cleanup) en weervrouw Margot Ribberink is de Gelderse uitdaging voor duurzame mobiliteit in dat opzicht zeker geslaagd.

Huidig autogebruik verandert

De deelnemers hebben samengewerkt op het gebied van mobiliteit, gedragsverandering, creativiteit, politiek, ondernemerschap en marketing. Hoofdconclusie van het team Ritdelen is dat het autogebruik absoluut gaat veranderen. Particulier bezit is aan het verdwijnen, elektrisch rijden wordt de norm en vervoer wordt steeds toegankelijker dankzij principes als Mobility as a Service en mobility hubs.

Mobility as a Service heeft als belangrijk uitganspunt dat de persoonlijke voorkeur (begin- en eindbestemming, aangevuld met persoonlijke voorkeuren) van de reiziger centraal staat. De reiziger wordt tijdens de reis ondersteunt middels 1 werkende betaaloplossing. De meest duurzame of snelste reis kan worden gepland, waarbij rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld de rolstoel die de reiziger bij zich heeft.

Mobility hubs zijn knooppunten waar verschillende vormen van vervoer samenkomen, zoals bus, trein, fietsenstalling, fietskluizen, parkeerplaatsen, carpool enzovoort.

Samenwerking voor meer fietsgebruik

Om meer mensen te laten fietsen moeten gedragsverandering, economie en infrastructuur samenkomen. Samenwerking tussen de landelijke politiek, provincie, gemeenten en bedrijven is noodzakelijk voor verandering van de openbare ruimte naar een fietsvriendelijker Gelderland.