Den Haag,
26
maart
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Geslaagde bijeenkomst digitale innovatie in de provincies

Op 22 maart is een brede innovatiesessie gehouden voor provincies, georganiseerd door het programma Interprovinciale Digitale Agenda in samenwerking met de provincie Zuid-Holland. Doel was te komen tot een eerste innovatieagenda rond de thema’s data, informatieveiligheid en techniek en te verkennen waar er samenwerkingspotentieel is.

In de Utrechtse Commissiekamer kwamen zo’n veertig man bijeen. Genodigden waren concerndirecteuren, afdelingshoofden Informatievoorziening, specialisten op het gebied van geo-informatie en betrokkenen die zich binnen provincies bezighouden met innovatie.

Onder leiding van gespreksleider Marcel Thaens, professor aan de Erasmus Universiteit, werden de belangrijkste innovaties per kerntaak geïnventariseerd. Voorbeelden zijn het inregelen van een groene golf voor fietsers en analoog daaraan een blauwe golf voor het scheepvaartverkeer of het maken van een geur-app waarmee burgers geuroverlast kunnen melden.

Een aantal aanbevelingen zijn nu al te geven: er gebeurt al veel in de provincies, deel dit vooral met elkaar en leer van elkaar, betrek maatschappelijke actoren en bedenk hoe je innovaties borgt. Wat verder opvalt is dat de meeste innovaties oplossingen bieden voor actuele problemen. Echt radicale vernieuwingen zijn zeldzaam.

De volgende stap is de uitkomsten van de ochtend te bundelen in een eerste innovatie- en samenwerkingsagenda die op bestuurlijk niveau besproken kan worden. De verwachting is dat deze nog in april kan worden gepresenteerd.