Den Haag ,
24
juni
2019
|
15:15
Europe/Amsterdam

Gezamenlijk aan de slag voor een sterke arbeidsmarkt in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland slaat samen met Economic Board Zuid-Holland en 63 andere partners de handen ineen om de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt te versterken.

De partijen bekrachtigden dit door het Human Capital Akkoord te ondertekenen tijdens het InnovationQuarter Jaarevent op 24 juni 2019.

Met het akkoord wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut. Het Human Capital Akkoord staat voor een nieuwe trend op de arbeidsmarkt: het creëren van een leercultuur, zowel bij werkgevers als werknemers.

Onderzoek laat namelijk zien dat Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Dit komt voornamelijk door een mismatch tussen vacatures en goed personeel. Een groot maatschappelijk probleem dat vraagt om een samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden.

Provincie stelt €1 miljoen beschikbaar

De provincie Zuid-Holland heeft voor de uitvoering van de Human Capital Agenda in het eerste jaar €1 miljoen beschikbaar gesteld. De agenda loopt in ieder geval tot 2024 en de regio heeft zich voor een aantal concrete doelen gesteld. Zo stelt de regio 40.000 werknemers in staat zich te ontwikkelen, 55.000 werknemers de overstap te laten maken naar een andere sector en 20.000 deeltijdwerkers die meer willen werken, aan werk te helpen. "Dit akkoord is hard nodig, knelpunten op de arbeidsmarkt kosten de regio veel geld. Via de afspraken in dit akkoord behouden en ontwikkelen we talent voor de regio, zorgen we voor economische groei en werken we aan de concurrentiekracht van bedrijven in de regio. Zo geven we een impuls aan de Zuid-Hollandse economie," zegt gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland.

Inmiddels 3 projecten gestart

De doelstellingen in het akkoord worden gerealiseerd via projecten, waarvan de eerste drie inmiddels zijn gestart. In het 'SMITZH Leven Lang Ontwikkelen'-project worden 2000 werknemers uit de hightechsector bijgeschoold, in onder andere het Expertisecentrum Precisietechnologie, met de nieuwste technieken en nieuwste machines. In het project Van Werk Naar Werk in samenwerking met de Greenport West-Holland worden 1500 werknemers onder andere in het World Horti Center om- of bijgeschoold voor een baan in de glastuinbouw. Het IT-kavel project laat 5000 werknemers in vernieuwende, kortdurende IT-opleidingen om- of bijscholen voor een IT-baan in Zuid-Holland.

Grootschalig arbeidsmarktonderzoek

De Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en de provincie Zuid-Holland presenteerden eind 2018 de resultaten van een grootschalig arbeidsmarktonderzoek door Birch Consultants. Daaruit bleek dat de knelpunten op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt de regio zo’n €6 miljard kosten. 1 op de 5 bedrijven kan momenteel onvoldoende gekwalificeerd personeel vinden. Tegelijkertijd is er een groot onbenut arbeidspotentieel: 27.000 mensen zouden (meer) kunnen gaan werken, vergeleken met het Nederlandse gemiddelde.

Naar aanleiding van het rapport stelde de EBZ eind 2018 een taskforce Human Capital in onder leiding van oud-minister van Onderwijs, en inmiddels burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt.