Den Haag ,
06
december
2018
|
09:20
Europe/Amsterdam

Gezamenlijk plan voor verkeersveiligheid

Samenvatting

Rijk, provincies, gemeenten en vervoerregio’s zetten hun schouders onder de aanpak van de regionale verkeersveiligheid, met als doel: nul verkeersslachtoffers. Dit doen zij via het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV), met ambities op het gebied van (veilige) infrastructuur, educatie en handhaving. Het bevat naast veilige infrastructuur, ook aandachtspunten als technologische ontwikkelingen, kwetsbare verkeersdeelnemers en afleiding in het verkeer. Vandaag presenteert het kabinet deze gezamenlijke visie in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.

Harry van der Maas, gedeputeerde Verkeersveiligheid namens de gezamenlijke provincies: “Pijlers van de aanpak zijn een risico-gestuurde benadering en een aanpak op regionale schaal. Voor provincies vindt dit voor een belangrijk deel al plaats. Nieuw is de afgesproken regionale aanpak samen met gemeenten en het Openbaar Ministerie (handhaving). Om dit een verdere impuls te geven, stellen ook de regio’s de komende maanden concrete plannen en maatregelen op. Het Rijk ondersteunt de regio’s met kennis en expertise om te komen tot regionale uitvoeringsagenda’s. Er komen landelijke expertteams die samen met gemeenten en provincies de risico's voor de lokale verkeersveiligheid gaan aanpakken. Ook wordt er een kenniscentrum opgezet om de verschillende wegbeheerders te helpen bij het in kaart brengen van de risico's op hun wegen. Van der Maas: “In 2019 levert dit een totaalbeeld op van extra benodigde middelen. Dan zullen we als overheden opnieuw aan tafel gaan.

Lees meer in bijgaand persbericht