Lelystad ,
17
oktober
2019
|
11:30
Europe/Amsterdam

Gezocht: projecten die bibliotheken helpen innoveren

Provincie Flevoland wil de maatschappelijke relevantie van de bibliotheek versterken. Daarom zoekt de provincie projecten van partijen die samenwerken met de bibliotheek. En projecten die gericht zijn op het vernieuwen van de bibliotheekfunctie. Organisaties, verenigingen en ondernemers kunnen voor die projecten, samen met de bibliotheek, subsidie aanvragen bij het Innovatiefonds Bibliotheekfunctie.

Innovatieve vormen van samenwerking

Een deel van het fonds is bestemd voor de bibliotheken om zelf vernieuwing in hun dienstverlening door te voeren. Het andere deel is bedoeld voor projecten van andere partijen - maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers - die kansen zien in innovatieve vormen van samenwerking met de bibliotheek.

Kansrijke projecten

De provincie zoekt projecten van partijen die meerwaarde zien in een samenwerking met de bibliotheek. Op lokaal of regionaal niveau. Dat kan een activiteit zijn waarbij de locatie van de bibliotheek wordt ingezet, of een project waarbij de kennis en expertise van de bibliotheekorganisatie wordt benut. Belangrijke voorwaarde is dat het een project moet zijn waarvan zowel de eigen organisatie als de bibliotheek de vruchten plukt.

Versterking en vernieuwing bibliotheken

Het bevorderen van innovaties bij bibliotheken is een wettelijke taak van de provincie. Ook de gemeenten nemen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun bibliotheken. Met deze samenwerking willen beide partijen dat de bibliotheken in Flevoland modern en maatschappelijk relevant blijven. De provincie ziet graag dat er weer mooie projecten bij de bibliotheken tot stand komen en stelt daarvoor per project een subsidie van maximaal € 20.000 beschikbaar. Aanvragen voor deze periode kan tot 31 oktober 2019 via het Loket.