Den Haag,
03
september
2019
|
12:50
Europe/Amsterdam

Goed voorbereid op Brexit met de vernieuwde Brexit Impact Scan voor overheden

Samenvatting

Brexit kan elke organisatie raken, ook provincies. De Brexit-datum is 31 oktober 2019, dit is al binnenkort. Wilt u controleren wat u nog moet doen om u voor te bereiden op de Brexit? Met de Brexit Impact Scan voor overheden kunt u een inschatting maken van de mogelijke impact - zowel bij een deal als no-deal scenario - van de Brexit op uw overheidsorganisatie.

De impactscan is uitgesplitst voor vier doelgroepen: provincies, gemeenten, rijksoverheidsorganisaties en waterschappen. Het doorlopen van de scan levert advies op maat op over de mogelijke impact van de Brexit, welke stappen er genomen moeten worden voor de voorbereiding op zowel een deal als een no-deal en waar men verdere informatie kan vinden. In de laatste versie van de scan is meer specifieke informatie over de interne bedrijfsvoering opgenomen en is de informatie over andere onderwerpen uitgebreid.

De Brexit impact scan voor overheden is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door Europa decentraal gemaakt. De scan is te vinden via deze link. Europa decentraal heeft ook een Brexit-Loket voor overheden. Een animatie over de scan is hier te vinden.