Assen,
11
september
2019
|
08:40
Europe/Amsterdam

Goede kans op inschrijving Koloniën van Weldadigheid op UNESCO-Werelderfgoedlijst

Op weg naar werelderfgoed heeft de Stuurgroep Koloniën van Weldadigheid de ministers voor cultuur/onroerend erfgoed in Nederland en Vlaanderen geadviseerd om het adviesrapport van ICOMOS te volgen voor het aanpassen van het nominatiedossier. ICOMOS is het adviesorgaan van het Werelderfgoedcomité van UNESCO. Daarnaast vraagt de Stuurgroep de beide ministers uitdrukkelijk om steun blijven te verlenen aan de bestaande samenwerking van de zeven Koloniën van Weldadigheid in het uitdragen van de immateriële waarden. Het verbeteren van het nominatiedossier zoals ICOMOS voorstelt, biedt een goede kans op inschrijving van de Koloniën van Weldadigheid op de UNESCO-Werelderfgoedlijst.

Advies ICOMOS

Op basis van een analyse van de gaafheid (authenticiteit en integriteit) is ICOMOS van mening dat (delen van) vier koloniën in aanmerking komen om erkend te worden als werelderfgoed. Het gaat om Frederiksoord (NL), Wilhelminaoord/Vierdeparten (NL), Wortel (BE) en Veenhuizen (NL). Drie van deze vier Koloniën liggen in de provincie Drenthe.

De Koloniën van Weldadigheid van Willemsoord (NL), Ommerschans (NL) en Merksplas (BE) vindt ICOMOS momenteel onvoldoende gaaf om als werelderfgoed voor te dragen in het herziene nominatiedossier. Voor eventuele latere aansluiting van Merksplas nadat het omvangrijke restauratieprogramma van het gevangeniscomplex daar is afgerond, wordt in het adviesrapport een opening geboden.

Besluit UNESCO in 2020

Verwacht wordt dat de verantwoordelijke ministers in Nederland en Vlaanderen in december van dit jaar een besluit nemen over een aangepast dossier, waarna dit in januari 2020 kan worden ingediend. Een internationaal besluit wordt verwacht in de zomer van 2020.

Blijvende samenwerking

Alle Koloniën van Weldadigheid blijven samenwerken aan het uitdragen van het gezamenlijke verhaal van armoedebestrijding door werk in de landbouw en sociale verheffing. Samenwerking gebeurt met de vele actieve partners in de gebieden. Er zijn vier bezoekerscentra die het verhaal brengen. Museum De Proefkolonie in Frederiksoord, het bezoekerscentrum in Ommerschans, Bezoekerscentrum 5 – 7 in Merksplas en het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen vertellen het verhaal van de zeven Koloniën van Weldadigheid. Samen hebben zij zich aangemeld voor het Europees Erfgoedlabel, hierover zal begin 2020 meer bekend zijn. Een eventuele erkenning door de Europese Commissie zal de familie van de zeven Koloniën uiteraard nog meer met elkaar verbinden.

Betrokkenheid Drenthe

De werelderfgoednominatie van de Koloniën van Weldadigheid als UNESCO-werelderfgoed is een samenwerking tussen 14 partijen in Nederland en Vlaanderen. Drenthe is hier intensief bij betrokken doordat een groot deel van de Koloniën (Frederiksoord/Wilhelminaoord en Veenhuizen) in Drenthe ligt, en doordat het Rijk de verantwoordelijkheid voor het nomineren van werelderfgoed gedelegeerd heeft aan partijen in de regio, in dit geval de provincie Drenthe. Gedeputeerde Cees Bijl is voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Stuurgroep en ambtelijk wordt de nominatie qua proces en inhoud ondersteund. Wanneer de Koloniën werelderfgoed zijn, zal de provincie Drenthe een coördinerende rol houden.

Meer informatie: www.kolonienvanweldadigheid.eu.