Den Haag ,
01
oktober
2018
|
00:09
Europe/Amsterdam

Grensoverschrijdende samenwerking: oplossing lijkt nabij

Samenvatting

In grensoverschrijdende samenwerking ontstaan regelmatig problemen doordat verschillen in regelgeving van de lidstaten met elkaar botsen. “Dat scheelt acht procent economische groei”, vertelt EU-lobbyist Johanna Neyt in een vooruitblik op de workshop hierover tijdens het IPO-Jaarcongres.

Juist in de grensstreken, waar de kansen voor Europese samenwerking voor het oprapen liggen, lijkt het ideaal van één Europa soms nog ver verwijderd van de realiteit. Voorbeelden daarvan? Die zijn er te over, vertelt Johanna Neyt, EU-lobbyist voor de provincie Zeeland in Brussel. Ze noemt een voorbeeld uit haar eigen provincie: “Bij de fusie tussen de havens van Zeeland en de haven van Gent (North Sea Port) moeten de werknemers aparte registraties bijhouden vanwege de verschillen in de fiscale wetgeving tussen Nederland en Vlaanderen. Daarnaast is de verantwoordelijkheid van havenmeester voor het Vlaamse deel van de fusiehaven anders ingericht dan het Nederlandse deel. Waardoor toezichtmedewerkers soms alleen op het eigen grondgebied toezicht op veiligheid en milieuregels kunnen uitoefenen.” Het is slechts één voorbeeld, maar Neyt kent er nog veel meer. De oorzaken? “Die zijn meestal te vinden in administratieve en juridische obstakels die het moeilijk maken om samenwerking over de grens tot ontwikkeling te laten komen. Dat scheelt acht procent economische groei, zo is becijferd.”

Belemmeringen wegnemen
De Europese Commissie is daarom met een voorstel gekomen dat juridische en administratieve belemmeringen voor grensoverschrijdende samenwerking moet wegnemen. “Nederland staat hier in beginsel positief tegenover, maar wil dat doel wel op een andere manier verwezenlijken, via de toekomstige grensoverschrijdende governance-structuren en via de Benelux.”

Oplossingen
Ook nu al bestaan er voorbeelden waaruit blijkt dat deze obstakels wel degelijk overwonnen kunnen worden, wanneer twee landen bijvoorbeeld zelfstandig het initiatief namen om over bepaalde onderwerpen specifieke afspraken te maken. Neyt: “In de regio Zeeuws-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld is er in de zorg een tekort aan personeel, vanwege de vergrijzing. Zeeland en Oost-Vlaanderen hebben nu afgesproken om de diploma’s van elkaars verzorgenden te erkennen, zodat zij ook over de grens mogen werken. Veel oplossingen zijn er dus al, de Europese Commissie wil daar nu een algeheel mechanisme voor inrichten.”

Workshop
Neyt is mede-organisator van de workshop over grensoverschrijdende samenwerking die binnenkort tijdens het IPO-Jaarcongres gehouden wordt. “Er zijn al heel veel ontwikkelingen die de goede kant op gaan en tijdens de workshop zullen we twee ‘best practices’ laten zien. Tegelijkertijd zullen we laten zien waar we nog tegenaan lopen. We horen graag van de gedeputeerden en Statenleden met welke juridische obstakels zij in hun regio worden geconfronteerd.”

Download: Rapport ‘Grenzen slechten, regio’s verbinden, mensen bewegen’