Leeuwarden,
04
maart
2020
|
16:00
Europe/Amsterdam

Grondbank versnelt gebiedsprocessen

Alle provinciale gronden worden ondergebracht in een grondbank. Daarnaast wordt een krediet van 23,5 miljoen euro vrijgemaakt waarmee nieuwe gronden kunnen worden aangekocht.

De provincie wil hiermee gebiedsprocessen opgang brengen zoals de aanleg van natuur, versterking van de landbouwstructuur en de veenweide- en stikstofproblematiek. Het instellen van de grondbank is één van de aanvullingen van de regels rondom het aankopen, verkopen en ruilen van grond.

Gedeputeerde Douwe Hoogland: “Met de grondbank en het krediet kan de provincie sneller inspelen op mogelijkheden die zich voordoen op de grondmarkt. Doordat de grondbank een overzicht biedt van alle provinciale gronden, kan er beter afgewogen waarvoor we gronden inzetten. Op die manier kunnen we strategischer aankopen, verkopen en ruilen. Het op gang brengen van gebiedsprocessen helpt ons ook om verschillende functies op de goede plek te krijgen met een juiste gebruiker of beheerder. Dit jaar willen we de grondbank ook inzetten in samenwerking met andere partijen om zo tot een overzicht van alle beschikbare en benodigde gronden te komen.”

Het aangevulde grondbeleid maakt het ook mogelijk om in het uiterste geval onteigening toe te staan voor de aanleg van nieuwe natuur. Dit is een laatste redmiddel en wordt alleen ingezet als het gaat om de allerlaatste hectares in een groot aaneengesloten gebied, waar het succes van de natuurontwikkeling vanaf hangt. Gedeputeerde Hoogland: “Wij zullen er altijd naar blijven streven om op basis van minnelijkheid grond te verwerven.”

Provinciale Staten besluiten in april over de aanvullingen van het grondbeleid.