Groningen ,
13
november
2018
|
11:00
Europe/Amsterdam

Groningse melkveebedrijven gaan warmte van melk en mest hergebruiken

Twee Groninger melkveehouders gaan een techniek testen waarbij de warmte van melk en mest wordt hergebruikt binnen hun bedrijf. Naast het benutten van restwarmte worden ook andere doelen nagestreefd: vermindering van ammoniakuitstoot uit (gekoelde) mest, een beter stalklimaat en het verhogen van de mestkwaliteit. De provincie Groningen draagt 55.000 euro bij aan dit innovatieve proefproject.