Lelystad,
04
oktober
2019
|
14:15
Europe/Amsterdam

GS Flevoland bieden eerste begroting van deze bestuursperiode aan

Gedeputeerde Harold Hofstra overhandigde namens Gedeputeerde Staten de begroting 2020 aan Provinciale Staten via de vicevoorzitter Sjaak Simonse. Hiervoor ging Harold Hofstra naar Ens. In de nieuwe begroting zijn de afspraken van het onlangs overeengekomen coalitieakkoord verwerkt. De begroting richt zich op economische ontwikkelingen zoals groei, mobiliteit, energievoorziening en werkgelegenheid. Daarnaast richt de inzet zich op het realiseren van brede welvaart: sociale vooruitgang, gezondheid, recreatie, onderwijs, natuur en een prettige leefomgeving. Niet alleen in het landelijk maar ook in het stedelijk gebied. De begroting kunt u inzien via ons loket.