Den Bosch ,
14
november
2019
|
17:15
Europe/Amsterdam

GS nemen tijdelijk taken waar van afgetreden CDA-gedeputeerden

Gedeputeerde Staten nemen de bestuurlijke verantwoordelijkheden van voormalig gedeputeerden Marianne van der Sloot en Renze Bergsma tijdelijk binnen de huidige samenstelling waar. De 5 huidige leden van het college doen dit voorlopig tot het einde van het jaar.

De bestuurlijke verantwoordelijkheden van Marianne van der Sloot zijn als volgt belegd:

  • Cultuur wordt door Anne-Marie Spierings waargenomen;
  • Erfgoed en Samenleving worden door Erik van Merrienboer waargenomen;
  • Sport wordt door Martijn van Gruijthuijsen waargenomen.

De bestuurlijke verantwoordelijkheden van Renze Bergsma zijn als volgt belegd:

  • Ambtelijke organisatie, dienstverlening en ICT en Verkeersveiligheid worden door Christophe van der Maat waargenomen;
  • Gebouwbeheer wordt door Anne-Marie Spierings waargenomen;
  • Samen Sterk in het Buitengebied wordt door Rik Grashoff waargenomen;
  • Actieagenda Vakantieparken, Toezicht gemeenten en financieel toezicht waterschappen, Bestuurlijke vernieuwing en krachtig openbaar bestuur en Coördinerend portefeuillehouderschap regionale samenwerking worden door Erik van Merrienboer waargenomen;
  • Coördinerend portefeuillehouderschap public affairs wordt door Martijn van Gruijthuijsen waargenomen.

De eerste prioriteit van Gedeputeerde Staten is om zo snel mogelijk met een aanpak te komen voor de stikstofproblemen als gevolg van de uitspraak van de Raad van State. De vergunningverlening voor de bouw van woningen, onderhoud van wegen, de landbouw en uitbreiding van bedrijven is deels weer op gang, maar moet ook voor complexe situaties snel mogelijk worden. Het college rekent erop dat er medio december een evenwichtige stikstofaanpak aan Provinciale Staten voorgelegd kan worden waarvoor voldoende draagvlak is en als inbreng voor het gesprek met de minister van LNV.