Den Haag,
15
februari
2019
|
09:15
Europe/Amsterdam

‘Handen af van onze bestuurders’

Samenvatting

Wie meer wil weten over weerbaar bestuur, integriteit en veiligheid kan nu terecht op de website 'Netwerk Weerbaar Bestuur'. De site en het Netwerk zijn in het leven geroepen door het ministerie van BZK met 28 partners, waaronder de gezamenlijke provincies (IPO).

Het netwerk zet zich in voor een weerbaar bestuur, waarin bestuurders en volksvertegenwoordigers zonder druk van buitenaf hun ambt kunnen uitoefenen. Het biedt politici preventieve ondersteuning in de vorm van trainingen, screenings en woningscans. Ook biedt het advies en een ondersteuningsteam wanneer de nood hoog is. De site is daarmee dé vraagbaak voor alle bestuurders en volksvertegenwoordigers.

Op de site doen minister Kasja van Ollongren en de netwerkpartners gezamenlijk de oproep: “Handen af van onze bestuurders en volksvertegenwoordigers’’.

Website Netwerk Weerbaar Bestuur.

download
Weerbaar Bestuur hoge kwaliteit