Den Haag,
12
november
2019
|
09:27
Europe/Amsterdam

Handen ineen voor de regionale economie

Samenvatting

De provincies, het rijk en de economische topsectoren gaan versneld werken aan een oplossing voor grote maatschappelijke opgaven als Energie, Klimaat, Landbouw, Voedsel, Water, Veiligheid, Gezondheid en Zorg. Doel is om hiermee het  verdienvermogen van Nederland te vergroten. Dat is de kern van het Kennis- en Innovatieconvenant dat de provincies, het kabinet en de boegbeelden van de topsectoren deze week ondertekenden.

Kennis, kunde, kassa
Hierin laten bedrijven, kennispartijen en overheden hun inzet zien op de belangrijke innovatiethema’s voor de komende jaren. Door kennis van elkaars inzet ontstaan mogelijkheden om kennis (rijk) en toepassing (regio en rijk) – de lijn “kennis, kunde, kassa” - beter te verbinden. Namens de 12 provincies ondertekende gedeputeerde Eddy van Hijum (gedeputeerde in de provincie Overijssel) het convenant.

De economie van Nederland zit ‘m in de regio
Provincies en ontwikkelingsmaatschappijen investeren jaarlijks respectievelijk 250 miljoen en 80 miljoen om onderzoeks-innovaties in de praktijk te brengen. Dat geld gaat onder andere naar fieldlabs, campus-infrastructuur, risicodragende financieringen of talentontwikkeling. Eddy van Hijum: “We roepen de kennisinstellingen en andere partijen op om aan te sluiten bij de dynamiek in de regio en die verder te versterken. We slaan de handen ineen voor de regionale economie. De economie van Nederland zit ‘m in de regio! Met het KIC wordt daarvoor een goed fundament gelegd”