Haarlem ,
06
januari
2020
|
16:30
Europe/Amsterdam

Hans van der Stelt directeur Concernzaken provincie Noord-Holland

Drs. H.R. (Hans) van der Stelt is sinds 15 februari 2018 programmadirecteur Wederopbouw Bovenwindse eilanden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder was hij onder andere directeur Bureau Nationaal Commissaris Digitale Overheid, directeur Bedrijfsvoering, Organisatie en Informatiebeleid, en tevens departementale Chief Information Officer (CIO), bij de voormalige ministeries van Infrastructuur en Milieu en Verkeer en Waterstaat.

Van der Stelt studeerde Bestuurskunde in Rotterdam en Leiden en specialiseerde zich in organisatie & management van publieke organisaties en verzelfstandigingsvraagstukken. Hij is gehuwd en heeft 4 kinderen.