Den Haag,
03
september
2018
|
13:50
Europe/Amsterdam

Harold van de Velde, voorzitter Statenlidnu; "Zoeken naar statenleden"

Samenvatting

Politieke partijen zijn druk bezig hun kandidatenlijsten op te stellen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Onbekendheid met het werk van statenleden maakt het niet altijd makkelijk om kandidaten te vinden. “Het is daarom goed dat de provincies dit via een podcastserie of cursus onder de aandacht brengen”, zegt Harold van de Velde, statenlid in Zeeland en voorzitter van Statenlidnu, de vereniging voor statenleden. Ook pleit hij voor een hogere vergoeding voor statenleden. Het werk van statenleden speelt zich vaak in de luwte af. “In de krant lees je meer over de landelijke en gemeentelijke politiek. Dat heeft zijn weerslag: voor veel mensen is het onduidelijk wat het werk van een statenlid inhoudt”, zegt Van de Velde.

Onbekend maakt onbemind, het kost politieke partijen daarom soms moeite om nieuwe statenleden te vinden. “De gevestigde partijen hebben vaak een grotere vijver om uit te vissen, maar bij nieuwere en lokale partijen ligt dat vaak anders. Het is daarom goed dat er meer bekendheid wordt gegeven aan het werk van statenleden, zoals met de serie podcasts van het IPO en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik hoop dat veel mensen zich verkiesbaar stellen.”

Te weinig betaald

Maar er is nog meer nodig om statenleden te werven én te behouden, vindt de voorzitter van Statenlidnu. “Ruim driekwart van de leden van Provinciale Staten vindt dat ze te weinig betaald krijgt, blijkt uit het Nationaal Statenledenonderzoek. “Gemiddeld krijgt een statenlid zo'n 1.160 euro bruto per maand. Daarvoor werken statenleden op zijn minst zo'n 20 tot 23 uur per week. De hoeveelheid uren die je als statenlid werkt, wringt vaak met je normale baan. Je moet niet in de Staten gaan zitten om rijk te worden. Je doet het om meerwaarde te kunnen leveren voor inwoners in een provincie. Maar het mag ook niet zo zijn dat het mensen belemmert om statenlid te worden.”

Een kwart meer vergoeding

Het Rijk stelt de vergoeding vast. Van de Velde pleit ervoor dat het een advies opvolgt dat de commissie Dijkstal in 2004 al gaf: geef statenleden een kwart meer vergoeding. “Op alle bestuurlijke niveaus zijn de vergoedingen vervolgens verhoogd, alleen voor statenleden niet. Dat kwam door de kredietcrisis: de Tweede Kamer was bang voor een negatieve beeldvorming als zij tijdens de crisis de vergoedingen zou verhogen. Nu blijkt dat driekwart van de statenleden vindt dat ze te weinig betaald krijgt, zullen we hierover met het ministerie om tafel gaan zitten. Zo’n belangrijk signaal en de effecten ervan kunnen niet genegeerd worden.”

Veel belangstelling

Ondertussen kunnen ook provincies een bijdrage leveren om het werk van statenleden meer bekendheid te geven. Van de Velde: “Zet je deuren open voor het publiek, is mijn advies en gelukkig zie ik dat ook gebeuren. Ook buiten mijn werk als statenlid zet ik mij hier voor in door voor Prodemos, in samenwerking met Statengriffies, een bijdrage te leveren aan de cursus ‘Politiek actief in de provincie’. Een cursus die bedoeld is voor iedereen die meer wil weten over de provincie en wellicht ook interesse heeft om politiek actief te worden. In veel provincies is er grote belangstelling voor, de interesse is er dus wel.”

Beluister hier de podcastserie voor aspirant-statenleden.