Den Haag,
23
februari
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Het digitale project Zeeuwse Ankers: leerzaam, verbindend en economisch interessant

Sinds september 2017 is Marc Kocken sectorhoofd Erfgoed en Publiek van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Hij is zeer enthousiast over de Zeeuwse Ankers, een succesvol project waarin met verschillende communicatiemiddelen de verhalen van de provincie Zeeland worden verteld. ‘Prachtig toch, als je via een website of in een tocht langs plaatsen, objecten en erfgoed de geschiedenis van een provincie leert kennen.’

Misschien komt het door zijn archeologische achtergrond dat hij zo geniet van het historische verhaal dat een provincie typeert. En als sectorhoofd bij SCEZ ziet Marc ook de economische component: ‘De provincies spelen daarbij een belangrijke rol’, aldus Marc.

Alle provincies in Nederland hebben hun cultuurhistorische en archeologische waarden toegankelijk gemaakt via digitale kaarten en bestanden. Zeeuwse Ankers is in hoofdzaak een digitaal platform met uitgebreide informatie over de provincie Zeeland.

‘Er zijn verhalen te vinden over landschappen, monumenten, voorwerpen in musea en verhalen over mensen. De website van Zeeuwse Ankers verbindt die verschillende onderdelen van erfgoed en landschap met elkaar. Het voorziet echt in een behoefte’, vertelt Marc.

Dat blijkt uit het aantal bezoekers: vorig jaar waren dit er zo’n 60.000. ‘Een zeer gemêleerde groep: toeristen die op zoek zijn naar bezienswaardigheden, inwoners uit de provincie zelf die hun regio beter willen leren kennen, maar ook mensen die zich aan het oriënteren zijn, omdat zij zich mogelijk willen gaan vestigen in Zeeland.’

Laat zien wat de provincie te bieden heeft
Naast het feit dat de verhalen en wetenswaardigheden interessant zijn om te lezen en dus bijdragen aan informatieverstrekking, heeft het digitale platform ook een economische component, benadrukt Marc. ‘Je kunt mensen naar je provincie trekken door te laten zien wat de regio te bieden heeft en hoe aantrekkelijk het is om hier te wonen en recreëren. En bedrijven vinden mogelijk op de site de inspiratie die hen over de streep trekt om zich hier te vestigen.’

Zeeuwse Ankers biedt naast het digitale platform ook nog andere mogelijkheden om de provincie fysiek te ontdekken. ‘Vaak zijn de verhalen op de website sterk verbonden met één plek, een persoon, voorwerp of document. We noemen deze verhalen ‘ankers’. En die ankers kun je op locatie bekijken. Op zo’n locatie hangt een ankerschildje met een QR-code. Met een smartphone kun je dan verbinding maken met het betreffende verhaal of de video op de website. Erg leuk!’

Klapbanken op ankerplaatsen
En wat dacht je van de ‘klapbanken’: ‘Klappen’ is het Zeeuwse woord voor praten of kletsen. Op de klapblanken werden vroeger de verhalen verteld. Op menig dorpsplein of bij de havens in Zeeland zijn zulke banken nog te vinden. Bij die klapbanken vind je geluidsapparatuur, waarmee je naar verhalen uit minimaal drie verschillende tijdsperioden kunt luisteren. En op informatiepanelen wordt cultuurhistorische en toeristische achtergrondinformatie verstrekt.

SCEZ-onthulling Klapbank_Sas van Gent07.jpg

Foto: Mieke Wijnen Fotografie

Op dit moment staan er ankerplaatsen in Yerseke, Dreischor, Borssele, Kamperland en Sas van Gent. En volgend jaar zullen er nog een paar ankerplaatsen bijkomen. Dus kun je straks via een route langs alle ankerplaatsen de culturele biografie van Zeeland leren kennen.’ Er staat nog meer op de planning: ‘Op die ankerplaatsen zullen in de toekomst ook regelmatig activiteiten worden georganiseerd.

En ik heb nog een ambitie: ik zou graag ook voor de provincie Zeeland de Erfgoedlijnen opzetten, een kapstok voor nauwere samenwerking. In verschillende provincies in Nederland zijn deze al uitgewerkt, bijvoorbeeld in Drenthe, waar ik er zelf bij betrokken was.

Ook voor de Erfgoedlijnen geldt dat het project, naast de toegevoegde waarde van kennisdeling, daarnaast in economisch opzicht interessant is. Want tijdens een interessante tocht langs het erfgoed is vaak de letterlijke ‘kers op de taart’: het kopje koffie met gebak - in ons geval de Zeeuwse bolus - bij een horecagelegenheid langs de route. Dus is het ook voor de toeristische sector een aantrekkelijk project.’

De provincie is een belangrijke spil
Zeeuwse Ankers wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Zeeland. Marc: ‘Eigenlijk waren zij de ‘aanstichters’ van het project. De provincie heeft destijds gezegd: er gebeurt zoveel op lokaal niveau, er zijn veel musea, er is prachtig erfgoed, er zijn zoveel mooie plekken in onze regio. Hoe maak je dit bekend aan toeristen, aan grote bedrijven? Toen is er nagedacht over een goede manier om de biografie van Zeeland te presenteren. Zo is het idee ontstaan van Zeeuwse Ankers.’ Kortom, de provincie Zeeland was de initiator.

Volgens Marc spelen provincies een heel belangrijke rol als het gaat om het toegankelijk maken van het Nederlandse erfgoed. ‘Net zoals bij Zeeuwse Ankers kunnen provincies een initiator en stimulator zijn van allerlei projecten op het gebied van erfgoed. Bovendien kunnen juist zij de koppeling maken met de ruimtelijke plannen en de belangen die spelen in de regio op het gebied van economische ontwikkelingen.’

Het is dezelfde conclusie die staat beschreven in de brochure ‘Ruimte voor erfgoed. De provincies als schakel tussen erfgoed ruimte en economie’ die recentelijk is uitgegeven door de provincies en overhandigd aan cultuurminister Van Engelshoven (OCW). De brochure is bedoeld als inbreng voor het landelijke beleidstraject Erfgoed telt! waarvoor het IPO-input heeft aangeleverd.

Medio maart komt minister Van Engelshoven met een visiebrief cultuur, waarin zij ook voor erfgoed de hoofdlijnen schetst. In april wordt een beleidsbrief verwacht over ‘Erfgoed telt’.