Den Bosch,
17
januari
2020
|
15:50
Europe/Amsterdam

Het Schone Lucht Akkoord

In 2030 50% gezondheidswinst door schonere lucht ten opzichte van 2016. Die afspraak, het Schone Lucht Akkoord, tekenen 9 provincies en ruim 35 gemeenten met minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) maandag in Utrecht.

De luchtkwaliteit is in Nederland sinds de jaren 90 enorm verbeterd.Toch overlijden jaarlijks nog 11.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. Er is dus nog veel gezondheidswinst te boeken.

Nieuwe maatregelen

Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Rijk, gemeenten en provincies die meedoen verplichten zich jaarlijks de voortgang te laten zien. Het Schone Lucht Akkoord werd voor de zomer aangekondigd en bouwt verder op bestaand beleid, zoals het klimaatakkoord en de stikstofaanpak. Het kent een aantal nieuwe maatregelen.

Bijdrage van het Rijk

Voor het Schone Lucht Akkoord is door het Rijk €50 miljoen uitgetrokken. Per gemeente of provincie is er een aanvullend uitvoeringsplan met in totaal tientallen miljoenen aan investeringen.