Haarlem ,
17
september
2019
|
10:00
Europe/Amsterdam

Hoe deed jouw gemeente het in 2018?

De provincie Noord-Holland beoordeelt per jaar hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Het jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2018 geeft inzicht in de beoordelingen per gemeente.

 

Een belangrijke taak van de provincie Noord-Holland is toezicht houden op de taken van gemeenten en waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de beoordelingen bepaalt de provincie of extra toezicht nodig is of dat het toezicht versoberd kan worden. Indien nodig kan de provincie slechte besluiten ongedaan maken of verwaarloosde taken zelf uitvoeren op kosten van de gemeente. Uit de beoordeling 2018 blijkt dat de provincie het toezicht heeft moeten verscherpen voor 11 Noord-Hollandse gemeenten.

De resultaten van de beoordelingen uit 2018 zijn nu te zien op de website. Om de beoordelingen van alle gemeenten inzichtelijk te maken zijn de gegevens ook verwekt in een interactieve kaart.

Aanvullende onderzoeken

Naast de 4 onderwerpen waar de provincie jaarlijks over rapporteert zijn er 3 thema’s geselecteerd waar de provincie apart onderzoek naar doet: illegale bewoning op recreatieterreinen, brandveiligheid in zorginstellingen en roestvaststaal in zwembaden. Doel is om de huidige situatie en de manier van handhaving in kaart te brengen. Op basis van de conclusies kan vervolgens worden bepaald of er acties er nodig zijn zodat de gemeente de uitvoering van haar taken op deze terreinen beter oppakt. De resultaten van het onderzoek illegale bewoning op recreatieterreinen zijn eind juni vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Meer weten over Interbestuurlijk toezicht? Kijk dan dit filmpje.