Den Bosch ,
11
februari
2020
|
10:45
Europe/Amsterdam

Huidig college Noord-Brabant blijft in functie

Tot er een nieuwe coalitie met een nieuw coalitie-akkoord is gevormd, blijft het huidige college van Gedeputeerde Staten in Brabant volwaardig functioneren. Zij werken daarbij op basis van het bestuursakkoord Kiezen voor Kwaliteit, dat vorig jaar is vastgesteld.

Dat laat het college van Gedeputeerde Staten weten. Gezien de huidige politieke situatie wil het college met deze verklaring duidelijkheid scheppen over de continuïteit van het bestuur in de provincie. De huidige coalitie met daarin VVD, D66, GroenLinks en PvdA heeft geen meerderheid in Provinciale Staten. De VVD voert daarom momenteel gesprekken met Forum voor Democratie en CDA, om te bezien of zij kunnen komen tot een meerderheidscoalitie met een akkoord op hoofdlijnen.De gedeputeerden Anne-Marie Spierings (D66), Rik Grashoff (GroenLinks), Erik van Merrienboer (PvdA), Christophe van der Maat en Martijn van Gruijthuijsen (VVD) zetten in deze tijd hun werk zoals gebruikelijk voort.