15
januari
2019
|
11:51
Europe/Amsterdam

Huisvesten vluchtelingen: tips voor gemeente en corporaties

Samenvatting

Voor gemeenten en corporaties betrokken bij de huisvesting van vergunninghouders heeft het IPO Platform Huisvesting Vluchtelingen (PHV) een aantal tips en best practices op een rijtje gezet. De tips helpen om te voldoen aan de wettelijke taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders.

De huisvesting van vergunninghouders - asielzoekers met een verblijfsstatus - is een taak van de gemeenten. De provincie is interbestuurlijk toezichthouder. Het interprovinciale ambtelijke Platform Huisvesting Vluchtelingen heeft een lijst gemaakt met aandachtspunten bij de huisvesting.

De lijst bevat tips als: breng de totale woningvoorraad in kaart, stel een huisvestingsverordening op, overleg in regionaal verband met omliggende gemeenten en maak prestatiecontracten met woningbouwcorporaties. Daarnaast wijst het PHV op de mogelijkheid van alternatieve woonvormen, het ombouwen van bestaande woningen en de mogelijkheid tot flexwonen in woonruimte die op korte termijn en voor kortere tijd beschikbaar is. Tenslotte geeft het PHV specifieke tips voor het huisvesten van grote gezinnen en alleenstaande vluchtelingen.

Best practices Platform Huisvesting Vluchtelingen (PHV)