Den Haag,
15
mei
2019
|
12:45
Europe/Amsterdam

Huizen verwarmen met warmte uit water heeft de toekomst

Energie uit water, ofwel aquathermie, biedt mogelijkheden om een groot deel van de steden van verwarming of koeling te voorzien. 40 partijen hebben afgesproken om samen die mogelijkheid in kaart te brengen. Voor dat doel ondertekende de provincie Zuid-Holland samen de andere partijen de ‘Green Deal Aquathermie’.

Aquathermie is warmte en kou uit water uit verschillende waterbronnen. Het gaat om thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Met deze schone energie kunnen huizen en andere gebouwen duurzaam worden verwarmd. Aquathermie kan de overgang naar aardgasvrije verwarming helpen verwezenlijken en zo bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie.

Waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders hebben andere partijen zoals overheden, netbeheerders, warmtebedrijven, kennisinstellingen, technische adviesbureaus en gebouweigenaren nodig om deze warmtebron nuttig te gebruiken. In de Green Deal vinden ze elkaar.

Green Deal Aquathermie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt €900.000 bij aan de Green Deal als bijdrage voor de uitvoering van het programma Aquathermie. Andere partijen dragen ook financieel of in natura bij. Aan de Green Deal hebben zich naast partijen ook partners verbonden die zich actief willen inzetten.

Het doel van de Green Deal is aquathermie onder de aandacht van de stakeholders te brengen, kennis over aquathermie te ontwikkelen en te delen en de waarde ervan in de praktijk te beoordelen, zodat aquathermie wordt verankerd in de regionale energiestrategie en kan worden toegepast als alternatieve verwarming. Hiervoor wordt nadrukkelijk samengewerkt met andere klimaatprogramma’s van overheden, zoals het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES) en het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).

De ‘Warmtetransitie atlas’ helpt je op weg

Welke gebieden geschikt zijn voor Aquathermie staat in de ‘Warmte transitie atlas’ die de provincie afgelopen week lanceerde. De samenwerking in Green Deals is een van de manieren waarop de provincie werkt aan schone energie. Daarnaast bieden we kennis en hulpmiddelen voor onze partners in de regio, zoals deze atlas. Hierin staat welke vorm van duurzame energie geschikt is voor welk gebied. Bovendien kunt u in de atlas lezen wat de huidige situatie is: wat de bouwperiode van de huizen is, wanneer gasleidingen vervangen moeten worden, wie de eigenaar is, of er stadsverwarming is of niet. Dat is informatie die belangrijk is voor mensen die aan de slag willen om hun wijk, gemeente of regio aardgasvrij te maken.

Het ene model is het andere niet

Wat zijn de kosten en effecten als je duurzame energie in een wijk wilt invoeren? Daar zijn heel veel rekenmodellen voor die tot verschillende uitkomsten leiden. De provincie onderzocht deze rekenmodellen en stelde handige tips op voor de mensen die hiermee werken. Dat onderzoek staat nu nog op onze energiepagina maar wordt binnenkort ook opgenomen in de Warmte-transitie atlas.