Den Haag,
23
juli
2020
|
16:51
Europe/Amsterdam

Huizenbouw, stikstof en vergunningen

Er worden in 2020 nog steeds woningen gebouwd in Nederland. Bij lang niet alle projecten of woningen speelt stikstof een rol. Alleen in die gevallen waarbij de stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur te groot is wordt er beroep gedaan op de stikstofruimte. Het stikstofregistratiessysteem helpt bij het bijhouden van hoeveel ruimte er beschikbaar is. Maar ook hoeveel daarvan wordt gebruikt door de woningbouwprojecten. Woningbouwaanvragen die voorheen vastliepen op hun stikstofeffecten, kunnen nu mogelijk wel worden vergund.

Uit onze inventarisatie van 1 juli blijkt dat er aanvragen voor ruim 19000 woningen in het stikstofregistratiesysteem zitten. Dit aantal loopt op. Voor een groot deel van die aanvragen loopt het vergunningentraject. Dat traject is een procedure die wettelijk is vastgelegd en 13 weken in beslag kan nemen. Begin september 2020 worden naar verwachting de eerste vergunningen afgegeven.

Het registratiesysteem legt vast in welke gebieden reserveringen voor woningbouw worden gedaan. Zo match het systeem op lokaal niveau de stikstofuitstoot versus de stikstofruimte. De huidige ruimte komt voornamelijk uit de verlaging van de snelheid op wegen. In de loop van het jaar komt ook de ruimte van de andere maatregelen die het Rijk neemt in het systeem.

Het onderstaande overzicht is een momentopname op 1 juli. Het geeft per provincie weer hoe de verdeling is van het aantal woningen waarvoor de vergunningaanvraag beroep doet op de stikstofruimte. Het aantal woningen loopt nog steeds op.

Provincie

Aantal Woningen

Drenthe

673

Flevoland

1244

Gelderland

2216

Noord-Brabant

216

Noord-Holland

4503

Overijssel

384

Utrecht

5172

Zeeland

3

Zuid-Holland

4718