Den Haag,
30
november
2020
|
08:07
Europe/Amsterdam

Hulp bij verkiezingen komt ook van de provincies

Bij de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021 schieten ook de provincies te hulp. Vanwege de coronamaatregelen zijn er meer stemlocaties en stembureauleden nodig dan gebruikelijk. Om gemeenten te ondersteunen bij de organisatie van de verkiezing bieden provincies en waterschappen aan hun gebouwen en mensen in te zetten.

Theo Bovens, voorzitter van het IPO, namens de gezamenlijke provincies: “Optreden als één overheid, ook in de praktijk. Omdat provincies beschikken over gebouwen op plekken door het hele land kunnen we inzetten stemlocatie. Gemeenten zoeken vanwege de uitzonderlijke situatie rond corona naar extra stemlocaties. De waterschappen bieden ook hun locaties aan. Naast locaties zijn er ook mensen nodig om te helpen bij de stembureaus. Daarom roepen we onze ambtenaren op zich te melden bij de gemeente.” Er zijn veel extra stemlokalen en dus ook zeker 70.000 mensen nodig die meehelpen op de stembureaus als stembureaulid of teller.

Extra maatregelen

Om de verkiezingen ‘coronaproof’ te laten verlopen, werkt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan een aantal extra maatregelen. De Tweede Kamerverkiezing zijn op 17 maart 2021. Dit keer kunnen kiezers waarschijnlijk op verschillende plekken in de gemeente al op 15 en 16 maart hun stem uitbrengen. Vanwege de coronamaatregelen moeten veel gemeenten alternatieve stemlokalen en aparte tellocaties zoeken en inrichten. Het bemensen van stembureaus gebeurt door vrijwilligers. Om het stemmen veilig te laten verlopen, wordt het minimum aantal leden per stembureau uitgebreid van drie naar vier. Vanwege de extra maatregelen zijn er meer locaties en menskracht nodig.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van verkiezingen. Het ministerie van BZK gaat samen met de koepels van waterschappen en provincies het aanbod van mogelijke extra locaties aan gemeenten aanbieden. In overleg zal gekeken worden waar en hoe de locaties en mensen kunnen worden ingezet.

Bekijk het bericht van de Unie van Waterschappen