Lelystad,
25
maart
2019
|
13:15
Europe/Amsterdam

Iconisch erfgoed Flevoland

Om de rijkdom van het erfgoed van Flevoland te illustreren, brengt provincie Flevoland eenmalig een erfgoedmagazine uit. Flevoland heeft prachtig erfgoed. De grond die nu aan de oppervlakte ligt is weliswaar relatief jong, maar de bodem daaronder is zo oud als de steentijd. Dat betekent een schat aan sporen en overblijfselen. Ook het jongere erfgoed van Flevoland is uitzonderlijk en een toonbeeld van experiment en vernieuwing uit de ontstaansgeschiedenis van Flevoland. De provincie heeft een belangrijke rol als het gaat om het beschermen en toegankelijk maken van dit erfgoed. Dat doet de provincie samen met haar partners.

Samen beschermen en toegankelijk maken

Medeoverheden, terreinbeherende organisaties, erfgoedorganisaties en vrijwilligers zijn hierin allemaal onmisbaar. In het tijdschrift belicht elke partner waar ze trots op is als het gaat om het grotere 'Verhaal van Flevoland'. Dat levert een rijk palet op aan erfgoedverhalen. De variatie is enorm. Van scheepswrakken tot het Waterloopbos, de Knardijk en de inpolderingsgeschiedenis. Gedeputeerde Michiel Rijsberman: “We zijn de jongste provincie van Nederland, door mensenhanden gemaakt, met sporen uit een oeroud verleden. Dit oeroude verleden werd door de inpoldering weer tastbaar. De provincie zet zich in om haar erfgoed te behouden en beschermen zodat zichtbaar blijft waar we vandaan komen en waar we trots op zijn.”

Magazine Erfgoed Flevoland

Het magazine is gratis verkrijgbaar bij verschillende openbare locaties in heel Flevoland. Bijvoorbeeld bij bibliotheken, Batavialand en de buitencentra van Staatsbosbeheer. Het is een beperkte oplage, dus op is op! Een echt collectorsitem voor iedereen die trots is op Flevoland en haar erfgoediconen.