18
oktober
2018
|
11:16
Europe/Amsterdam

Informatiebijeenkomst Klimaatakkoord voor Statenleden

Samenvatting

De provincies spelen een belangrijke rol in de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Onderdeel van het Klimaatakkoord zijn de regionale energiestrategieën (RES). De komende maanden worden in alle provincies bijeenkomsten georganiseerd voor gemeenteraden en Algemeen Besturen over de RES. Colleges van Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over deze stand van zaken.

Het Klimaatakkoord gaat echter over méér dan de RES. Het betreft ook mobiliteit, landbouw/natuur en industrie. Ook aan deze klimaattafels nemen de gezamenlijke provincies deel.

Om statenleden over de ontwikkelingen van het Klimaatakkoord in de breedte te informeren, vindt er op 1 november een informatiebijeenkomst plaats. Statenleden krijgen daar uit eerste hand informatie over de stand van zaken van het Klimaatakkoord uit het Klimaatberaad en van het Planbureau voor de Leefomgeving. Statengriffier Bob Roelofs van Gelderland zal hierover Ed Nijpels en Hans Mommaas bevragen. De bestuurlijke delegatie, die namens de gezamenlijke provincies aan de klimaattafels deelnemen, is daar ook aanwezig. Tijdens een break-outsessie kunnen statenleden zich aanmelden voor een specifieke toelichting op een van de vijf klimaattafels of RES.

De Statengriffies hebben informatie ontvangen over deze bijeenkomst, inclusief een link waarmee statenleden zich kunnen aanmelden.