Maastricht ,
28
maart
2019
|
17:30
Europe/Amsterdam

In­stal­la­tie Pro­vin­ci­a­le Sta­ten van Limburg 2019-2023

Tijdens een bijzondere vergadering van Provinciale Staten zijn op 28 maart 2019 de 47 gekozen Limburgse Statenleden voor de 25e Statenperiode geïnstalleerd. De Statenleden legden hiertoe de volgens de Provinciewet voorgeschreven eed of de verklaring en belofte af.De 47 Statenleden komen voort uit 11 fracties: CDA (9), Forum voor Democratie (7), PVV (7), VVD (5), GroenLinks (4), SP (4), PvdA (3), D66 (3), Partij voor de Dieren (2), LOKAAL-LIMBURG (2) en 50PLUS (1).

Installatie

Ten overstaan van Gouverneur Bovens, voorzitter van Provinciale Staten, legden alle 47 Statenleden de eed of de verklaring en belofte af. Als eerste vicevoorzitter werd besloten de heer Frische aan te wijzen, als tweede vicevoorzitter werd besloten de heer Bosch aan te wijzenVoorzitter Bovens overhandigde het overdrachtsdocument van de Staten uit de vorige periode aan de vicevoorzitter, de heer Frische. Dit overdrachtsdocument bevat adviezen ten aanzien van het functioneren van Provinciale Staten, een handvat waarmee Statenleden hun functie verder kunnen vormgeven.

In zijn installatierede onderstreepte Gouverneur Bovens, onder meer dat de gekozen Statenleden vanaf vandaag samen de stem van alle Limburgers vormen en samen besluiten nemen voor alle Limburgers en heel Limburg én omstreken. De heer Bovens wees erop dat het Limburgs Parlement samen een grote verantwoordelijkheid heeft in de beeldvorming van Limburg op het terrein van integriteit. Hij benoemde de in Limburg bewezen Rijnlandse bestuursstijl, een stijl waarin de Provincie de kar niet alleen trekt maar zoveel mogelijk samenwerkt met partners in een gezamenlijk gedragen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook wees hij op de werkdruk van zo’n 15 á 20 uur per week die het Statenlidmaatschap met zich meebreng.