Den Haag ,
11
juni
2019
|
12:45
Europe/Amsterdam

Interbestuurlijk samenwerken leidt tot betere resultaten

Samenvatting

Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen signaleren dat interbestuurlijk samenwerken aan een aantal grote, urgente maatschappelijke opgaven tot echt betere resultaten leidt. Op terreinen zoals laaggeletterdheid, inburgering en energietransitie treedt de overheid voor bedrijven en inwoners als één partij op. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer, mede namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen.

 

Zo werken verschillende overheden in het Interbestuurlijk Programma (IBP) samen aan een toekomstbestendige woningmarkt door woondeals af te sluiten. In het Ontwerp Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om te komen tot Regionale Energiestrategieën (RES). Ook zorgde het IBP voor samenwerkingsafspraken om te komen tot een landelijk netwerk van begeleidings- en opvangvoorzieningen voor migranten zonder recht op verblijf of rijksopvang en aan een actieagenda voor de aanpak van laaggeletterdheid. Daarnaast werkte het IBP mee aan een gezamenlijk ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden om te investeren in het verbeteren van de gezondheid van alle Nederlanders.

De volledige kamerbrief over de voortgang van het IBP of het overzicht ervan lezen? Klik hier