14
december
2018
|
11:53
Europe/Amsterdam

Investeren in innovatie: GO!-NH voor een duurzame economie

Samenvatting

De Nederlandse economie verandert. Innovatie is een voorwaarde om mee te blijven doen in een groeiende internationale markt en om uitdagingen als klimaatverandering het hoofd te bieden. Provincies steunen die innovatie. Noord-Holland doet dat bijvoorbeeld met een programma voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), een bedrijfsgroep die meer dan 60 procent van de Noord-Hollandse economie beslaat.

Duurzaam innoveren
GO!-NH is onderdeel van een innovatieprogramma voor het MKB, dat is erop gericht is duurzame innovaties in Noord-Holland verder te brengen. GO!-NH richt zich specifiek op initiatieven in de fase voor investeringsgereedheid, waarbij een idee nog verdere uitwerking behoeft. Het programma is nu voor de tweede keer georganiseerd en richt zich op innovatie rondom één duurzaam thema. De eerste keer stond duurzame mobiliteit centraal, ditmaal is dat circulaire economie.

Écht het verschil maken
Martijn Lucas, voormalig projectleider GO!-NH vanuit de provincie: “Ons College wilde innovatie en duurzaamheid in het MKB stimuleren, maar wel op zo’n manier dat we écht een verschil konden maken. Daarom hebben we partners gevraagd hoe de overheid de innovatiemarkt verder kan helpen.” Uit die inventarisatie bleek dat bestaande bedrijven die aan de slag willen met innovatie, tegen dezelfde vragen aanlopen als innovatieve startups. Lucas: “Ze zoeken bijvoorbeeld een ingang bij overheden om met pilotprojecten aan de slag te gaan of hebben vragen met betrekking tot financiering. De toegevoegde waarde van GO!-NH ten opzichte van veel bestaande instrumenten is dat we ruimte bieden aan het hele MKB.”

Lokaal en circulair
Na een voorronde en drie selectiedagen worden tien initiatieven uitgekozen die een intensief begeleidingstraject van drie maanden ingaan. Eén van de ondernemers die aan het traject rondom circulaire economie meedoet, is Jan Jaap Folmer, die met zijn startup Upp! Upcycling Plastic de plastic kringloop lokaal probeert te sluiten. Folmer: “Wij verwerken plastic afval van bijvoorbeeld bedrijven of gemeenten tot nieuwe producten die volledig recyclebaar zijn en lokaal gebruikt worden. Denk aan straatmeubilair en plantenbakken voor gemeenten.”

Met coaching je idee uitwerken
Na de selectiedagen volgt een traject van drie maanden waarin wordt onderzocht of er een markt is voor het idee en hoe die markt kan worden aangeboord. Daarnaast krijgen de ondernemers een mentor en trainingen over bijvoorbeeld pitchen en ondernemerschap. Lucas: “Collega’s uit de provincie zijn betrokken als mentor of vanuit de inhoud beleidsmedewerkers. Zij kunnen tips geven over hoe overheidsorganisaties werken en kennen de partners uit het inhoudelijke veld goed.”

Externe contacten
Daarnaast werkt de provincie veel met partners samen. Zij stellen bijvoorbeeld locaties voor bijeenkomsten of mentoren beschikbaar en kunnen zelf ook deelnemers aandragen of challenges indienen. In de GO!-NH accelerator circulaire economie hebben de gemeente Haarlemmermeer en Techport/Rabobank dit bijvoorbeeld gedaan, waardoor vier extra teams aan deze accelerator kunnen meedoen. Lucas: “Op deze manier kunnen we nog meer innovaties in onze provincie verder brengen.”

Lucas vertelt dat een groot netwerk ook helpt de doelgroep te bereiken: “Ondernemers weten niet altijd wat ze aan dit programma hebben ten opzichte van andere programma’s. Via ons grote netwerk bereiken we zoveel mogelijk mensen om dit uit te leggen. Nu meer mensen ons kennen en we voorbeelden kunnen laten zien, blijkt het enthousiasme om mee te doen heel groot. De kans is nu daardoor veel groter dat ondernemers investeerders vinden en dat hun innovatie slaagt. En we overleggen steeds met partners over mogelijke samenwerking zodat we elkaar niet beconcurreren.”

Op zoek naar investeerders
Partners zijn ook vaak aanwezig bij evenementen en er worden werkbezoeken afgelegd, zodat deelnemers aan het programma in contact kunnen komen met partijen die hun idee kunnen implementeren of er in willen investeren. Folmer: “We zijn met GO!-NH naar de Smart City Expo geweest. Daar zijn wij en 4YEF (ook een startup in GO!-NH) in contact gekomen met een Japanse groep die zich bezighoudt met het recyclen van EPS (piepschuim). Zij hebben de intentie uitgesproken om samen met ons werk te maken van recycling van EPS in Europa en Vietnam.” Folmer is blij met alle samenwerking: “Eén van de belangrijkste redenen voor mij om mee te doen, was dat er ontzettend veel regionale partners bij het programma zijn aangesloten. Die hebben we nodig. Gemeenten zamelen bijvoorbeeld plastic in dat wij kunnen gebruiken, én we hebben hen nodig om straatmeubilair te kunnen wegzetten.”

GO!-NH eindigt met een ‘demo-day’ in januari, waar de geselecteerde initiatiefnemers hun idee kunnen pitchen aan een breed netwerk. Lucas: “Van daaruit kunnen de initiatiefnemers bijvoorbeeld verder gaan met geïnteresseerde partners uit het netwerk, of door middel van andere instrumenten van de provincie, zoals investeringsfondsen, die tijdens GO!-NH ook worden toegelicht.”

Snel aan de slag
Lucas: “Bij een paar initiatieven zie je gewoon dat er in korte tijd heel veel bereikt is. Daar ben ik wel trots op.” Folmer: “Zeker voor een startup is het een intensief proces, maar inmiddels hebben we wel al een aantal projecten lopen. Zo zijn we met het kennisinstituut duurzame verpakkingen bezig met een project voor Rijkswaterstaat om circulaire geleiderails voor vangrails te maken.”

Folmer is dan ook blij met het programma: “De provincie is heel actief en de snelheid zit er goed in. Ze dwingen ons echt direct actie te ondernemen. Daar krijg ik veel positieve energie van. Zonder GO!-NH zou het veel meer tijd kosten om bij de benodigde bedrijven binnen te komen en daadwerkelijk aan de slag te kunnen.” In 2019 zullen er dan ook wederom twee accelerator programma’s plaatsvinden, één op het gebied van duurzame mobiliteit en één rondom circulaire economie.