Utrecht ,
18
april
2019
|
08:45
Europe/Amsterdam

Inwoners Utrecht onderschatten eigen drinkwaterverbruik

Inwoners van Utrecht denken dat ze elke dag 63,6 liter drinkwater verbruiken. In werkelijkheid is dit 120 liter. Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking ervaart de daadwerkelijke hoeveelheid als schokkend. Daarom is Vitens een campagne gestart om Nederlanders bewust te maken van het eigen waterverbruik. Ook krijgen ze tips om water te besparen. De provincie Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ondersteunen de oproep ‘Zuinig op ons water’.

De provincie heeft samen met Vitens een langetermijndrinkwaterstrategie (2040) vastgesteld. In de strategie staat hoe we ervoor zorgen dat er ook in de toekomst schoon en voldoende drinkwater is. Waterbesparing is een belangrijk speerpunt van de strategie, naast het vergroten en zoeken naar nieuwe locaties om drinkwater te winnen. Niet alleen de vraag naar drinkwater neemt toe, ook de druk op de kwaliteit van het grondwater, omdat bijvoorbeeld medicijnresten in het water achterblijven. Grondwater is de bron voor ons drinkwater.

Gedeputeerde Mariette Pennarts: “We moeten zuinig en bewust omgaan met ons drinkwater. De provincie Utrecht zorgt er samen met waterleidingbedrijven en de waterschappen voor dat er voldoende drinkwater van goede kwaliteit is. Voor nu en in de toekomst.”

Zoet water wordt schaars

Door economische ontwikkeling, bevolkingstoename en klimaatverandering (droogteperioden) neemt de vraag naar drinkwater al enige jaren toe. In onze strategie gaan wij uit van een groei van 10 procent absolute toename in de vraag naar drinkwater in 2040.

Tips om water te besparen

Het meeste water wordt verbruikt tijdens het douchen, het naar de wc gaan en de tuin sproeien. Daar valt dan ook de meeste winst te behalen als het om waterbesparing gaat:

  • Korter douchen scheelt al heel veel. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld 8,3 minuten douchen en dat vijf keer in de week doen. Tijdens een gemiddelde douchebeurt gebruikt iemand de helft van het dagelijkse water, ongeveer 60 liter. 45 procent gebruikt een besparende douchekop, maar 17 procent een stortdouche. Deze douchegenieters douchen niet langer, maar wel vaker per week: 5,4 keer per week.
  • Gebruik het hele jaar door water uit een regenton voor de tuin. Driekwart van de Nederlanders heeft een tuin. Slechts een derde gebruikt een regenton. En dat terwijl een kwartier de tuin sproeien 100 liter water kost. Door een regenton neer te zetten en het hele jaar door te gebruiken, bespaar je kostbaar drinkwater.
  • Gebruik op de wc de juiste knop op het juiste moment. Een derde van de Nederlander gebruikt nooit een spoelonderbreker als ze naar de wc gaan. Dagelijks gebruiken we ongeveer 20 liter water om de wc door te spoelen. Door de juiste spoelknop op het juiste moment te gebruiken valt dagelijks 8 liter te besparen.