Den Haag,
02
oktober
2019
|
22:38
Europe/Amsterdam

Een geslaagd IPO Jaarcongres 2019

in het teken van Economie van de Toekomst

Samenvatting

Het netwerk- en inspiratiecongres van, voor en door de 12 provincies dat IPO-medewerkers, Statenleden, leden van de Gedeputeerde Staten en provinciale collega’s beter met elkaar verbindt. Dat is het IPO Jaarcongres, dat dit jaar op woensdag 2 oktober gehouden werd in gastprovincie Groningen. Het plenaire gedeelte van het jaarcongres vond plaats in de Martinikerk. Naast dit programma, geleid door dagvoorzitter Janine Abbring (bekend als presentatrice van Zomergasten), werden als onderdeel van dit congres op diverse locaties in de stad verschillende workshops georganiseerd met als thema: Economie van de Toekomst.

Groot succes 
Meer dan 500 aanmeldingen kwamen binnen voor het IPO Jaarcongres. Dat is met recht een recordaantal te noemen. Voorafgaand aan het IPO Jaarcongres werd Theo Bovens, Gouverneur van de provincie Limburg en tevens IPO-voorzitter gevraagd wanneer hij het jaarcongres als succesvol zou ervaren. Bovens: “Wanneer mensen vanuit de provincies elkaar, ook over de provinciegrenzen heen, ontmoeten.” De nadruk ligt dan ook vooral op verbinden, kennis uitwisselen en integraal samenwerken. “Samenwerken, saamhorigheid en samen één vuist maken, dat is waar het om draait,” benadrukt Janine Abbring nog eens op het podium. René Paas, Commissaris van de Koning in de Provincie Groningen, weet ook te inspireren. Paas: “Wij kunnen de verre vrienden zijn die ontdekken dat we eigenlijk goede buren zijn. Met elkaar kunnen wij bijdragen aan onomkeerbare positieve ontwikkelingen.”

Start-ups
‘Het Nederland van de toekomst,’ dat is waar de aandacht op gevestigd werd. Daarin speelt creativiteit, doorzettingsvermogen en innovativiteit een prominente rol. Zo deelden een aantal start-ups uit diverse provincies hun verhaal. “De provinciale parels,” zoals Janine Abbring ze mooi weet te benoemen.

Ook vraagstukken als ‘hoe verdienen onze inwoners in 2050 hun geld? Waar draait onze provinciale economie op? En hoe innoveert de arbeidsmarkt?’ passeerden de revue op woensdag 2 oktober.In diverse workshops vanuit de verschillende Nederlandse provincies werd hier inhoudelijk dieper op ingegaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurtop 
Na de workshops werd de mogelijkheid geboden naar de Natuurtop in Groningen te gaan. Hier werd tevens aandacht aan besteed gedurende het IPO Jaarcongres door symbolisch een plant uit te reiken aan een fietskoerier, die bij de Natuurtop werd afgeleverd als boom in het kader van groei. En dat groeien, dat doen we samen, over de provinciegrenzen heen.

Terugkijken op de geslaagde dag? Bekijk hier het LiveMagazine, Verslag van de dag.