Den Haag ,
24
mei
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

IPO onderschrijft thema’s Nationale Woonagenda

Samenvatting

Het IPO onderschrijft de thema's van de Nationale Woonagenda die op 23 mei door minister Ollongren is ondertekend en naar de Tweede Kamer gestuurd. Verhuurders, bouwers, projectontwikkelaars, investeerders, makelaars, bewonersorganisaties en de overheid hebben hierin afspraken gemaakt voor een gezamenlijk aanpak voor het sneller bouwen van meer woningen, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en het zorgen voor de betaalbaarheid van het wonen. Dat zijn de speerpunten uit de Nationale woonagenda. 

IPO-bestuurder Klaas Kielstra, gedeputeerde van de provincie Fryslân, geeft aan blij te zijn met het initiatief van de minister om met alle betrokken stakeholders, gemeenten en provincies te werken aan de landelijke opgaven in de woningbouw. “De provincies hechten veel waarde aan een tekst die gericht is op perspectief en daadkracht. Juist vanuit deze houding is het van belang de leden nauw te betrekken bij dit proces en de uiteindelijke agenda. Wij hebben iets meer tijd nodig om inhoud en proces op elkaar af te stemmen. Het IPO blijft graag in gesprek met minister Ollongren (BZK) over de plannen, de voortgang en de concrete uitwerking, met als doel om samen de problemen aan te pakken en te werken aan een beter functionerende woningmarkt.”

· Persbericht ministerie van BZK