Haarlem ,
19
juni
2019
|
10:15
Europe/Amsterdam

Jaap Bond en Joke Geldhof, bedankt!

Provinciale Staten van Noord-Holland namen vandaag afscheid van de laatste 2 afzwaaiende gedeputeerden: Joke Geldhof en Jaap Bond. Elisabeth Post nam al eerder afscheid en Cees Loggen, Adnan Tekin en Jack van der Hoek zijn vandaag toegetreden tot het nieuwe college van Gedeputeerde Staten.

 

Tijdens een buitengewone Statenvergadering sprak Arthur van Dijk, commissaris van de Koning en voorzitter van Provinciale Staten, de 2 gedeputeerden toe: “Joke Geldhof en Jaap Bond, jullie hebben je tot op het laatst met hart en ziel ingezet voor Noord-Holland. Jullie bleven met typisch Noord-Hollandse nuchterheid jullie verplichtingen als gedeputeerde nakomen, ook tijdens de onderhandelingen voor het nieuwe college. Daarvoor wil ik mijn dank uitspreken.” Daarna had hij nog persoonlijke woorden voor beide gedeputeerden. 

Jaap Bond

Jaap Bond startte zijn politieke loopbaan in 1996 als steunlid van de CDA-fractie in de gemeente Edam-Volendam. In 1999 werd hij lid van Provinciale Staten, waar hij van 2003 tot 2007 fractievoorzitter was. In mei 2015 is Jaap Bond voor de 3e opeenvolgende periode benoemd tot gedeputeerde. Van Dijk: “Vanuit jouw grote vermogen om verschillende mensen en belangen te verbinden, heb jij in de afgelopen 12 jaar een belangrijke rol gespeeld voor de Noord-Hollandse natuur, energietransitie, landbouw en economie. Je speelde een grote rol in de oprichting van Greenports NL. Uiteindelijk resulteerde dit in de ondertekening van het Tuinbouwakkoord door het ministerie van LNV en de sector. Maar laat ik hier ook jouw inspanningen noemen voor De Kop Werkt!, breedband in het buitengebied, Pallas, Distriport, het Noord-Holland Ganzenakkoord en de uitbreiding van het detailhandelsbeleid. Jaap we gaan je missen!”

Joke Geldhof

Joke Geldhof was vanaf 2011 gedeputeerde van Water en Wonen in Noord-Holland. Vanaf 1999 was zij lid van de D66-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Holland, waarvan zij in 2003 de fractievoorzitter werd. Van Dijk noemde enkele belangrijke dossiers die Joke verder heeft gebracht: “Wonen, Ruimtelijke Kwaliteit, Toekomstperspectief Kust, de Stelling van Amsterdam. Waar jij je echt met succes hard voor hebt gemaakt, is de versnelling van de woningbouw. Tegelijkertijd heb je je sterk gemaakt voor het ontwikkelen van goed bereikbare OV-knooppunten, waar mensen graag willen wonen. En laat ik ook de Omgevingsvisie noemen. Aan de totstandkoming daarvan heb jij met verve leiding gegeven. Het is een grote, prachtige prestatie, waarmee we letterlijk weer jaren vooruit kunnen. Joke, je wist altijd waar je het over had. Inhoudelijk kwam je altijd goed beslagen ten ijs. Ook jou gaan we heel erg missen.”