Lelystad,
12
september
2019
|
15:45
Europe/Amsterdam

Jan de Reus koerst op volle kracht vooruit

Goed, genoeg gesproken. Nu de inkt van het coalitieakkoord opdroogt, stropen de bestuurders van het Nieuwe Land hun mouwen op. In de rubriek ‘Ruimte voor de Toekomst’ steken de gedeputeerden maar meteen een spade dieper en laten ze hun persoonlijke licht schijnen over de gemaakte afspraken. Jan de Reus wil vooruit. 4 jaar lang. Het politieke seizoen is pas net begonnen, maar De Reus is alweer druk bezig. Hij wil Flevoland verder brengen. Over de weg, via het water, per spoor en de lucht. Want zeilliefhebber De Reus houdt niet van omwegen.

Op groen

“Rond de luchthaven heeft de politiek in de Tweede Kamer een aantal voorwaarden gesteld. Het laagvliegen moest vermeden worden, de Milieu Effect Reportage (MER) mocht geen fouten meer bevatten en de Verkeers Verdeel Regel (VVR) moest in orde zijn. Over dat laatste onderdeel buigt de Europese Commissie zich nog, maar ik hoor heel positieve geluiden vanuit Brussel. Ik heb dus goede hoop dat alle lichten binnenkort op groen staan en dan kan de minister een besluit nemen. Daar maak ik me geen zorgen over, want uitstel gaat echt geen afstel worden hoor. Iedereen weet hoe belangrijk de uitbreiding van Lelystad Airport voor Schiphol is. Wel geeft de uitspraak van de Raad van State rond de stikstofproblematiek ons het nodige werk, maar dat is een ander traject. Namelijk die van de vergunningverlening, waarbij mogelijk compensatie moet worden geboden.”

IJmeerverbinding

Waar de politieke gezichtspunten rond het vliegveld nogal uiteenlopen, trekt De Reus een eindje verder samen op met een gezelschap van links tot rechts. Hun gezamenlijke doel is een IJmeerverbinding tussen Almere en Amsterdam. “Ik ga hier mijn stinkende best voor doen. Als je duizenden woningen bij wilt bouwen, heb je de IJmeerverbinding echt nodig. Anders zijn mensen namelijk te lang onderweg. Samen met Almere hoop ik het Rijk er dan ook van te kunnen overtuigen om in deze verbinding te investeren. Daar wordt nu gelukkig ook onderzoek naar gedaan. Voordat alles klaar is, ben je 10 jaar verder. Maar dat maakt mij niet uit. Het gaat er om dat we iets voor elkaar krijgen. Dat is waarvoor ik het doe.”

A27 en N50

Met diezelfde passie brengt De Reus bijvoorbeeld ook de verbreding van de A27 en de N50 onder de aandacht van het Rijk. “We bespreken de A27 binnenkort in een speciaal mobiliteitsoverleg met 3 provincies, waarin we ons afvragen hoe we deze weg tot aan de A1 kunnen verbeteren. Dit onderwerp stond een jaar geleden nog helemaal niet op de agenda, maar samen met Utrecht en Amsterdam is me dat toch gelukt. Het uiteindelijke besluit is niet aan mij, maar ik kan wel voor goede randvoorwaarden zorgen.”

Bewoners

Hoewel De Reus als bestuurder voor zichzelf een heel duidelijke richting kiest, neemt hij anderen graag mee in de stappen die hij zet. “Ik ben altijd bereid om bij mensen langs te gaan.” Een tijdje geleden ging de bestuurder bijvoorbeeld op bezoek bij inwoners aan de waterkant. Zij huurden in Emmeloord een beheerstrook van de provincie, die tot hun onvrede besloot om de prijs te verhogen. “Ik zei: hier gaan we heen, want deze mensen zijn niet blij. Vooraf vond ik het best spannend, maar het was hartstikke leuk onder de bomen. Als provincie hebben we een duidelijke lijn, maar we bieden wel ruimte voor individuele gesprekken. Dat was voor mij het eerlijke verhaal.”