24
mei
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Jop Fackeldey namens Flevoland in IPO-bestuur

Samenvatting

PvdA-gedeputeerde Jop Fackeldey (Flevoland) is op 24 mei tot bestuurslid van het IPO benoemd. Hij is vanaf nu verantwoordelijk voor de portefeuille Energie.

Het IPO-bestuur bestaat uit twaalf leden, één gedeputeerde per provincie, en een onafhankelijk voorzitter. Ieder bestuurslid heeft een eigen inhoudelijke portefeuille, zoals financiën of ruimtelijke ontwikkeling. Fackeldey is verantwoordelijk voor de portefeuille Energie.

Fackeldey is een ervaren bestuurder die tot voor kort wethouder in Lelystad was. Vorige maand werd hij geïnstalleerd als gedeputeerde in Flevoland. Hij is daar onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de Flevolandse Energieagenda en het openbaar vervoer in de provincie. Ook vertegenwoordigt hij Flevoland nu dus binnen het IPO. Fackeldey kende het IPO al vanuit zijn rol als voorzitter van de fysieke pijler van het G40 stedennetwerk. “Ook als vicevoorzitter van de commissie Ruimte en Wonen van de VNG heb ik al veel bestuurlijke overleggen met het IPO gehad. In mijn netwerk zitten al veel gedeputeerden. Mijn nieuwe bestuursfunctie binnen het IPO sluit daar mooi op aan.”

Als IPO-bestuurslid vindt Fackeldey het belangrijk om te verbinden. “Het openbaar bestuur bestaat uit het rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. De burger heeft geen boodschap aan die verschillende bestuurslagen. We moeten daarom zorgen dat we zoveel mogelijk samen optrekken. De provincies zijn hard nodig vanwege alle grote opgaves, zoals de energietransitie. Daar moeten we in samenspraak met andere overheden werk van maken.”

Fackeldey ziet er naar uit om hieraan zijn bijdrage te leveren. “Besturen is verslavend. Ik kijk er naar uit om dat op een ander bestuurlijk niveau te doen. In goede samenwerking met de andere overheden.”