Den Haag,
24
januari
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Kamerdebat bepalend voor koers en ambitie energietransitie

Het Tweede Kamerdebat over de Wet Voortgang Energietransitie (VEt) vandaag bepaalt de koers en ambitie op de energietransitie voor de komende jaren. De juiste keuzes zijn nodig om decentrale overheden in staat te stellen hun ambities en die van het regeerakkoord waar te laten maken.

Die oproep doen de VNG en het IPO vandaag aan de Tweede Kamer. Het gaat ons om twee hoofdzaken: de rol en taken van netbeheerders en het afschaffen van de plicht tot gasaansluiting bij nieuwbouw.

Rol netbeheerders
Minister Wiebes wil dat netbeheerders en aandeelhouders, gemeenten en provincies, samen de schouders zetten onder de energietransitie om perspectief te bieden voor burgers en bedrijven. De VNG en het IPO omarmen dit, we denken graag mee over de AMvB die het netbeheerders mogelijk maakt hun aandeel te leveren.

Gasaansluitplicht nieuwbouw
Met oog op het doel 'Nederland aardgasvrij in 2050', kunnen we ons niet permitteren nieuwbouw nog op aardgas aan te sluiten. En ook bestaande wijken moeten van onderop, met democratisch draagvlak van Provinciale Staten en gemeenteraden, aangewezen kunnen worden om stapsgewijs aardgasloos te worden.

Amendement Jetten c.s.
De nota van wijziging en het amendement van de Kamerleden Jetten, Yeşilgöz-Zegerius, Mulder en Dik-Faber stellen precies voor wat het IPO en de VNG voor ogen staat.