Maastricht ,
07
juni
2019
|
15:45
Europe/Amsterdam

Kan­di­daat ge­de­pu­teer­den ex­tra­par­le­men­tair Col­le­ge Pro­vin­cie Lim­burg be­kend

Vandaag hebben formateurs Ger Koopmans en Karin Straus Provinciale Staten op de hoogte gebracht van de tussenstand van het formatieproces met de bekendmaking van de kandidaat-gedeputeerden. Na de Statenvergadering van maandag 27 mei jl. hebben de formateurs de opdracht gekregen om te komen tot een extraparlementair college van maximaal zeven gedeputeerden. Vanmiddag zijn de zeven kandidaat-gedeputeerden gepresenteerd.

De kandidaat-gedeputeerden zijn (in alfabetische volgorde):

  • Joost van den Akker
  • Carla Brugman-Rustenburg
  • Ruud Burlet
  • Andy Dritty
  • Robert Housmans
  • Ger Koopmans
  • Hubert Mackus

Alle kandidaten onderschrijven de uitgangspunten zoals opgenomen in de brief van de informateurs 10 mei jl. (zie bijlage).

De formateurs zijn voornemens om binnen twee weken hun eindverslag op te leveren met de voordracht voor de kandidaten voor het extraparlementaire college en een collegeprogramma, gericht op de Statenvergadering van 28 juni 2019. Indien Provinciale Staten in deze vergadering instemmen met de kandidaat-gedeputeerden kan het eerste Nederlandse provinciale extraparlementair College van Gedeputeerde Staten voor Limburg aan de slag gaan.

Collegeprogramma: Vernieuwend Verbinden

Op basis van de verkiezingsprogramma’s van álle in de Staten vertegenwoordigde partijen, alle gespreksverslagen van de (in)formatiefase, de op 10 mei jl. onderschreven uitgangspunten en de suggesties vanuit de Limburgse samenleving, is er een eerste ambtelijk concept-collegeprogramma opgesteld. De komende dagen zullen de formateurs samen met de kandidaat-gedeputeerden werken aan een definitief collegeprogramma met als motto “Vernieuwend Verbinden”.

Extraparlementair college

Een extraparlementair college is een bestuursvorm waarin bestuurders niet namens een politieke partij deelnemen, maar op basis van de persoonlijke kwaliteiten om vanuit een inhoudelijk collegeprogramma uit te voeren waarin met mogelijk wisselende meerderheden in Provinciale Staten draagvlak verkregen wordt. Er is daarbij geen sprake van een coalitie en oppositie in traditionele zin. Aan een extraparlementair college ligt dan ook geen coalitieakkoord, maar een collegeprogramma ten grondslag.