26
juli
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Kennis over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer gebundeld

Samenvatting

BIJ12 heeft alle relevante en beschikbare kennis over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) bij elkaar gebracht in de ANLb Kennisbank.

De ANLb-Kennisbank is de verzamelplaats voor alle beleids- en uitvoeringsinformatie over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in Nederland. Het laat de uitgangspunten van het stelsel zien en brengt alle ketenpartners en hun verantwoordelijkheden en activiteiten overzichtelijk in beeld.

Het ANLb is een belangrijk instrument op basis waarvan provincies subsidies uit kunnen keren voor het realiseren van de (internationale) natuurdoelen. ANLb  gaat uit van effectief en efficiënt agrarisch natuurbeheer (meer natuurwinst), een collectieve, gebiedsgerichte aanpak en –verantwoordelijkheid. “Voor zo’n belangrijk thema waar zoveel partijen een bijdrage aan leveren, is de kennisbank een uitkomst”, zegt Jolinda van der Endt, directeur van BIJ12, “alle informatie is overzichtelijk gerangschikt en iedereen moet kunnen vinden wat hij zoekt over dit thema. Dit was ook een vereiste toen we het project startten.”

Bij BIJ12 lopen een aantal programma’s. Zo ondersteunt BIJ12 de uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof voor 12 provincies en 3 ministeries door gebruikers te ondersteunen en erover te rapporteren. Daarnaast is de Advies Commissie Schade Grondwater (ACSG) bij BIJ12 ondergebracht, die adviseert over schade door grondwateronttrekkingen en –winningen. Ook is BIJ12 opdrachtgever van het beheer en de exploitatie van de Nationale Databank Flora en Fauna en voert het secretariaat van de Stichting Certificering. Van der Endt: “Het is belangrijk dat we nauw contact blijven houden met de provincies, zodat we onze taken op de goede manier uit kunnen blijven voeren en blijven verbeteren.” 

BIJ12 is gevestigd in Utrecht en op loopafstand van Utrecht Centraal Station.

Meer informatie is te vinden via bij12.nl en via Twitter @bij12nl