Den Haag ,
13
april
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

Kennisdeling en samen optrekken bij de aanpak van leegstand

In januari 2018 is het IPO gestart met de uitvoering van het kennisprogramma Leegstand. Dit programma richt zich op leegstand in de brede zin van het woord: bedrijventerreinen, kantoren, winkels, wonen, agrarisch en maatschappelijk vastgoed. Kennisdelen tussen de provincies en van elkaar leren staan hierin centraal. Bovendien kan het probleem alleen worden aangepakt door een goede samenwerking tussen lokale ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeenten en de provincie.

Vanuit de provincies werd aangegeven dat er behoefte was aan kennisdeling en een gezamenlijke aanpak van leegstand. Door integraal naar het leegstandvraagstuk te kijken, kan worden voorkomen dat de sectoren elkaar wegconcurreren of ‘leeg trekken’.

Met dit uitgangspunt is het kennisprogramma Leegstand van start gegaan. De basis is: onderlinge samenwerking tussen de betrokken partijen en decentrale overheden waarbij regionale afstemming plaatsvindt; met elkaar toewerken naar duurzame, vitale binnensteden en platteland en meer nadenken over de maatschappelijke meerwaarde: Waar levert een winkel of pand een bijdrage aan de omgeving in plaats van enkel het opvullen van pandjes?

Daarnaast wordt gekeken naar meekoppelkansen. Kan bijvoorbeeld de vrijkomende agrarische bebouwing worden meegenomen in een asbestdakenvrij project, in het kader van de energietransitie?

Een leegstandsteam met een duidelijke agenda
Een leegstandsteam is opgericht met vertegenwoordiging van provinciale medewerkers vanuit elke sector. Op 19 maart 2018 was er een eerste verkennende bijeenkomst, onder begeleiding van Provincie Gelderland. Hier werden integrale thema’s benoemd: van dynamisch voorraadbeheer tot aan leegstand met het oog op verduurzaming vastgoed. Alle thema’s samen vormen de ‘leegstandsagenda’. Het leegstandsteam gaat nu verdere invulling geven aan manieren om met elkaar kennis te delen en van elkaar te leren.

Dit najaar zal het IPO samen met het leegstandsteam een Leegstandscongres organiseren, waarin onder andere transformatie en best practices aan de orde zullen komen.

Voor meer info zie opzet kennisprogramma Leegstand

 

Boilerplate

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met aalmekinders@ipo.nl