20
september
2018
|
12:51
Europe/Amsterdam

‘Klimaatadaptatie vraagt om prioriteit’

Samenvatting

Om extremere hoosbuien, hitte en droogte op te vangen, moeten woningbouwcorporaties, GGD’s, veiligheidsregio’s en particuliere partijen intensiever met elkaar gaan samenwerken. Dit schrijft de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman namens het IPO over de klimaatadaptatie in Nederland.

Nederland staat bekend om oplossingen voor overstromingen en wateroverlast met onder andere de Deltawerken. “Maar op het gebied van klimaatverandering en klimaatadaptatie hebben we nog een grote slag te slaan”, schrijft Boerman in een column op Nederland MVO.nl.

Proactief met oplossingen komen
Om extremere hoosbuien, hitte en droogte op te vangen, moeten verschillende disciplines intensiever met elkaar gaan samenwerken, vindt Boerman. “Bij het inrichten van onze ruimte, het verbinden van partijen en het aanjagen van dit soort processen spelen provincies een essentiële rol. Met de warme en vooral droge zomer nog vers in het geheugen, is dit daarvoor hét moment. We moeten ons niet meer laten overvallen, maar proactief met oplossingen komen.”

Andere aanpak
Dat vergt een andere aanpak, stelt de gedeputeerde. “Klimaatadaptatie wordt nog teveel gezien als een ‘meekoppelkans’. Dat wil zeggen: op het moment dat er toch al een ingreep in de ruimte wordt gedaan, (zoals een nieuw stationsplein) kijken we gelijk of er een mogelijkheid is om meer groen of een waterberging aan te leggen. Maar klimaatadaptatie moet een thema zijn waar wij als overheden prioriteit aan geven. Goede oplossingen kunnen we niet in ons eentje verzinnen. Daarvoor moeten we samenwerken met woningbouwcorporaties, GGD’s, veiligheidsregio’s en particuliere partijen, zoals ontwikkelaars, om ervoor te zorgen dat we onze omgeving klimaatbestendig inrichten.”

Regionaal Adaptatie Plan
Provincies vervullen een essentiële rol hierin. Boerman: “Provincies zijn bezig met het opstellen van regionale adaptatiestrategieën. De kennis en energie vanuit verschillende disciplines hebben wij in Overijssel inmiddels benut voor het opstellen voor een Regionaal Adaptatie Plan.

Daarin hebben we de landelijke Nationale Adaptatie Strategie (NAS) door vertaald naar de regio.”

Lees de volledige column van gedeputeerde Bert Boerman.