Den Haag,
22
januari
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Koepels vragen minister Wiebes om verruiming van de SDE+-regeling

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van EZK over de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018.

De vragen en opmerkingen zijn op 22 december 2017 aan de Minister voorgelegd. Eén van de vragen betrof het verzoek van de koepels om de SDE+-regeling te verruimen. Met de voorgestelde verruiming kunnen nieuwe, innovatieve technieken opgeschaald worden, en niet alleen vooraf bepaalde technieken. D66 heeft het verzoek van de koepels opgepakt en de minister gevraagd op het verzoek te reageren.

Dat heeft de minister in zijn brief van 15 januari 2018 gedaan.

Minister Wiebes is terughoudend in zijn reactie. Hij merkt op dat hij de SDE+-regeling voor de opwekking van biogas in rioolwaterzuiveringsinstallaties ‘aanzienlijk’ heeft gestroomlijnd. Minister Wiebes heeft dit - in overleg met de Unie van Waterschappen - gedaan door een techniekneutrale categorie open te stellen voor de productie van extra biogas uit zuiveringsslib.

Over verdergaande aanpassingen van de SDE+-regeling zegt de minister: "Ik sta open voor verbeteringen van de SDE+-regeling, maar hierbij wil ik wel rekening houden met het generieke karakter van de SDE+. Innovatieve technieken of maatwerkarrangementen die zich nog niet in de markt bewezen hebben, verhouden zich slecht tot het doel van de SDE+." Hij benadrukt dat de regeling is gericht op grootschalige, kostenefficiënte uitrol van projecten. Deze projecten moeten bijdragen aan de doelstellingen voor 2020 en 2023.