Den Bosch ,
20
november
2019
|
13:00
Europe/Amsterdam

Kraanvogels broeden weer in De Peelvenen

20-11-2019 Natuur en landschap

Hoogveengebieden zijn zeldzaam in Nederland. Niet voor niets zijn de Peelvenen in Brabant een natura 2000-gebied.

Het is een uniek, maar kwetsbaar landschap, dat lijdt onder verdroging en te hoge stikstof deposities. Staatsbosbeheer, provincie Noord-Brabant, waterschap Aa en Maas, Provincie Limburg en Waterschap Limburg zijn al jaren druk bezig om de waterhuishouding te verbeteren. Met succes: sinds eeuwen broeden er weer kraanvogels in het gebied.

Hoogveenmos

“Het draait in hoogveengebieden allemaal om hoogveenmos, vertelt Hans Frumau van de provincie Noord-Brabant. “’Deze plant groeit in dikke kussens, bij voorkeur in natte gebieden. De onderkant van de plant sterft steeds af, de bovenkant blijft doorgroeien. Hierdoor ontstaat na verloop van tijd een dikke laag dood plantmateriaal. Bij hoogveenmos houden de plantenkussens het regenwater als een spons vast. Daardoor groeit het ook boven de grondwaterspiegel. Hoogveenmos houdt verder van voedselarm water en een stabiele waterstand. Om het kwetsbare hoogveengebied Nationaal Park De Groote Peel voor de toekomst te behouden was het dan ook nodig de waterhuishouding in het gebied grondig te verbeteren. Het moest echt een stuk natter worden. Er werden dan ook maar liefst 24 km kades aangelegd, 38 stuwen geplaatst, 15 km watergangen gedempt en 4 km waterloop omgelegd. Het resultaat is dat het gebied het regenwater veel beter kan vasthouden. Hierdoor groeit het veenmos beter en ontstaat weer een hoogveenlandschap.”

Bescherming door water

Ook zeldzame hoogveenplanten zoals zonnedauw, lavendelhei en wollegras floreren in het hoogveenlandschap. De Peelvenen lokken verder meer dan honderd soorten broedvogels zoals blauwborsten, roodborsttapuiten en geelgorzen. “In de zomer van 2018 werden er voor het eerst sinds eeuwen zelfs weer broedende kraanvogels gesignaleerd. Voor hen biedt de natte omgeving, met het vrij stabiele waterpeil, een ideale habitat. Daarnaast biedt dit de kraanvogels bescherming tegen roofdieren.”

Droge zomers

De droge zomers van 2018 en 2019 waren bedreigend voor het gebied. “Gelukkig is de schade is beperkt gebleven. De aangelegde kades hielden veel water vast, en in de komende jaren gaat het waterpeil nog verder omhoog als de stuwen gaan werken. Belangrijk ook bij de aanpassing van de waterhuishouding was dat het gebied kan fungeren als buffer voor regenwater. Dat betekent ook dat de boeren en bewoners in de omgeving minder wateroverlast hebben bij zware regenval.”