Den Haag ,
21
juni
2019
|
13:40
Europe/Amsterdam

Leren van en over een interbestuurlijke aanpak voor een vitaal platteland

Samenvatting

De weg naar een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland is een traject van de lange adem. Geen enkele partij kan deze opgaven afzonderlijk realiseren. Met het interbestuurlijke programma Voor een Vitaal Platteland werken de vier overheden samen aan uiteenlopende opgaven in 15 regio’s. De kennis en ervaring die daar mee worden opgedaan willen we graag delen. Daarom is er nu een nieuw online platform: de Werkplaats Vitaal Platteland.

De Werkplaats is dé plek waar we gezamenlijk leren door te doen. Waar de ervaringen en lessons learned staan van het Interbestuurlijk Programma voor een vitaal platteland (IBP-VP).

Overheden werken samen
Het IBP Vitaal Platteland is in meerdere opzichten een bijzonder programma. In vijftien regio’s wordt heel concreet door Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samengewerkt aan veel uiteenlopende opgaven en projecten. Zo organiseert het landelijk programmateam van het IBP Vitaal Platteland - naast het traject Lerend Evalueren - vier maal per jaar Werkplaatsbijeenkomsten, waarin professionals uit de regio’s van en met elkaar leren. Daarnaast zijn in vrijwel elke regio ‘regioreporters’ aan de slag die op eigen naam en titel verslag doen van de ‘professionele expeditie’, wat het IBP-programma Vitaal Platteland feitelijk is. Kortom: er gebeurt veel waarvan veel valt te leren.
Daarom is het online platform www.werkplaatsvitaalplatteland.nl gelanceerd.

Leren in de Werkplaats
De Werkplaats stimuleert de 15 kansrijke gebieden om kennis te delen, samen te leren én ervaringen op te doen over het werken als één overheid: ‘In de werkplaats ondersteunen we elkaar bij het vormgeven van gebiedsprocessen en inhoudelijke vraagstukken. En wat we leren, delen we met professionals buiten onze gebieden die aan soortgelijke opgaven werken’. De basis voor de Werkplaats zijn de Werkplaatsbijeenkomsten. De rode draad van deze bijeenkomsten: succesfactoren en belemmeringen voor samenwerking.

Uitnodiging bestuurlijke bijeenkomst
De eerstkomende bestuurlijke Werkplaatsbijeenkomst ‘interbestuurlijke aanpak regionale opgaven’ vindt plaats op 11 september aanstaande in Zegveld. Alle bij het vitaal platteland betrokken bestuurders zijn van harte welkom!

De bijeenkomst staat in het teken van ‘leerzame uitwisseling’.
DG Johan Osinga (Ministerie LNV) zal vertellen over zijn visie op de aanpak voor een vitaal platteland. Hans Mommaas (directeur PBL) geeft aan hoe we op zoek gaan naar ‘het groene goud’.
Klik hier voor meer informatie over het programma en om je aan te melden.