Den Haag,
08
november
2019
|
14:00
Europe/Amsterdam

Leven in vrijheid: de rol van ons erfgoed

Op de dit jaar gehouden Erfgoeddag lieten de 300 aanwezigen zich informeren en inspireren door het thema ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid: omgang met ons erfgoed’. Deze succesvolle Erfgoeddag, gehouden op 7 november, werd feestelijk geopend door gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland en Marielle Hendriks, directeur van Erfgoedhuis Zuid-Holland.

Marielle Hendriks heette de aanwezigen welkom en nam hen mee in het thema van de dag. Vervolgens gaf Floor Vermeulen een reflectie op de betekenis van erfgoed: “Tijdens deze Erfgoeddag hebben wij met elkaar bekeken welke rol materieel en immaterieel erfgoed kan spelen bij het herdenken en bewust worden van vrijheid. Het is ook heel belangrijk dat we dat doen. Vrijheid is ook een gevoel van verantwoordelijkheid. Bescherming van onze vrijheid is van ons allemaal. Daar moeten wij ons hard voor blijven maken.”

Première De vergeten marine

Tijdens de opening werd ook de documentaire De vergeten marine gelanceerd, een film over de mijnenruimers van de Kathy Mijnen Party’s, die na de Tweede Wereldoorlog het water voor de Nederlandse kust ontdeden van zogenoemde Kathy (zee)mijnen. Gedeputeerde Floor Vermeulen sprak hierover met eregast Louis Guldemond. De heer Guldemond is hoofdpersoon in de documentaire en een van de laatst levende Kathy mijnenruimers, die met gevaar voor eigen leven onze kustlijn heeft vrijgemaakt van deze explosieven.

“In den beginne was er de koe”

Na een indrukwekkende toespraak door de 16-jarige burgemeester van Madurodam, Büşra Çelik, verkende schrijver Kader Abdolah het thema in de eerste keynote. Met de koe als gedeeld symbool maakte hij de verbinding tussen zijn eigen Iraanse achtergrond en het Nederlands cultureel erfgoed. Om daarna het thema in bloemrijke wijze bij de horens te vatten: “De geest van de koopman maakt dat je in je identiteit erfgoed kunt benutten om je vrijheid en verantwoordelijkheid te voelen en in te zetten.”

Maduro en erfgoed

Daarna stoof het erfgoedveld uiteen om aan te schuiven bij de eerste ronde deelsessies. Bijzondere aandacht was weggelegd voor het verhaal van verzetsstrijder George Maduro (1916-1945), de naamgever van Madurodam. Kathleen Brandt-Carey, biograaf van Maduro, betoogde waarom erfgoed een integraal deel is van diens verhaal. Historicus Ad van Liempt gaf een aangrijpende schets van het naoorlogse Nederland en pleitte voorzichtig te zijn met de plekken die aan deze periode herinneren: 'Beladen erfgoed moeten we zoveel mogelijk intact houden'. Ook de actualiteit van het thema werd behandeld in sessies van onder meer Ruth Kronenburg (directeur Free Press Unlimited) en Annemarie Hogervorst (projectleider Digitale Scheurkalender Burgerschap). Het poëtisch intermezzo en de afsluiting werden verzorgd door de stand-up poetry-performer de Droominee, die met een wrap up de waarde van erfgoed in mooie woorden wist te vatten.

Vernieuwende invalshoeken

Het Erfgoedhuis Zuid-Holland organiseert, namens de provincie Zuid-Holland, sinds 2007 de Erfgoeddag voor alle in erfgoed geïnteresseerden van gemeenten, erfgoedorganisaties, professionals, belanghebbenden en vrijwilligers in Zuid-Holland. De Erfgoeddag heeft ieder jaar een ander thema. Deelnemers kunnen kennis opdoen over de achtergronden en laatste ontwikkelingen op het gebied van onze cultuurhistorie en zich inhoudelijk laten inspireren door vernieuwende invalshoeken en voorbeelden uit het veld. Daarnaast kunnen deelnemers op deze Erfgoeddag hun netwerken uitbreiden.

Elke dag beter: Zuid-Holland

Erfgoed is overal om ons heen en raakt ons allemaal. De provincie Zuid-Holland zet zich samen met Erfgoedhuis en vele partners in op gebied van onze cultuurhistorie om dat erfgoed te blijven ontdekken, te blijven behouden en vooral ook beleefbaar te maken voor iedereen.