Den Haag,
21
mei
2019
|
11:18
Europe/Amsterdam

Levensfaseambassadeurs anno 2019

Samenvatting

Vanaf 1 januari 2018 kennen we in de sector provincies het fenomeen “levensfaseambassadeur”. Collegae die met collegae in gesprek gaan als deze behoefte hebben aan informatie die belangrijk is om keuzes te kunnen maken in levensfasen en/of loopbaan. Elke provincie heeft er twee. Zij hebben een opleiding gevolgd waarin ze kennis hebben opgedaan van pensioenen (o.a. het werken met www.mijnabp.nl), de financiële loopbaanplanner, de inhoud van cao-afspraken/rechtspositie en actuele ontwikkelingen in de (sociale en arbeidsrechtelijke) wetgeving.

Per provincie verschilt de wijze waarop de levensfaseambassadeurs bekend zijn gemaakt en/of worden ingezet, maar een jaar na de introductie kunnen we vaststellen dat voldaan wordt aan een behoefte in de sector. Er zijn inmiddels honderden gesprekken gevoerd en zeer veel successen te benoemen: provincie medewerkers die op basis van de informatie die ze hebben gekregen van de levensfaseambassadeurs een keuze hebben gemaakt waar ze tevreden over zijn. Denk hierbij aan het eerder met Keuzepensioen gaan, onbetaald verlof opnemen voor mantelzorg of het aanpassen van de werktijd om tot een betere balans werk-privé te komen.

Eén of twee keer per jaar organiseert het IPO een “terugkomdag” voor de levensfaseambassadeurs van de provincies. Op 12 december jl. vond de meest recente plaats. De levensfaseambassadeurs zijn bijgepraat over ontwikkelingen op het gebied van (sociale en arbeidsrechtelijke) wetgeving, pensioenen en rechtspositie/cao. Tevens ontvingen zij daarbij een certificaat namens de cao-partijen (IPO, FNV Overheid, CNV Overheid, AVV en CMHF) waarmee zij worden bedankt voor de belangrijke rol die zij vervullen en de inzet voor de vele gesprekken die zij voeren in de provincies.

Cao partijen hebben onlangs afgesproken om regelmatig in de cao-update aandacht te besteden aan de levensfaseambassadeurs. In deze cao-update een interview met een levensfaseambassadeur uit de provincie Groningen en drie medewerkers van deze provincie die zich tot haar hebben gewend met een vraag.

Ewa Meyro is één van de twee levensfaseambassadeurs bij de provincie Groningen. De ander is Julian Hanouwer. In het dagelijks leven werkt Ewa bij de afdeling Personeel & Organisatie (en Julian in de brugbediening). Ewa heeft in 2018 meer dan 100 gesprekken gevoerd als levensfaseambassadeur. De meeste medewerkers die zich tot haar wenden zijn oudere medewerkers, maar ook jongeren (o.a. trainees) gaan graag met haar in gesprek. Daarnaast krijgt ze veel mails met vragen die ze vervolgens beantwoordt en organiseert ze regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over specifieke thema’s. De provincie Groningen heeft haar twee levensfaseambassadeurs via Intranet (Personeelswijzer) bekend gesteld met een uitleg waarom er levensfaseambassadeurs zijn en hun namen, foto’s en telefoonnummers. Sinds kort zijn deze gegevens ook opgenomen in de introductieapp voor nieuwe medewerkers.

Ewa: “In 2018 heb ik 116 individuele gesprekken gevoerd met medewerkers. Daarvan betrof het grootste deel het toekomstige pensioen, maar ook vaak het ouderschapsverlof, levensloopverlof, meer vrije tijd regelen, het IKB, waarde overdacht naar het ABP en WIA/WW uitkeringen. In mijn rol als levensfaseambassadeur richt ik me ook op het vergroten van het pensioenbewustzijn bij provinciale medeweerkers. Zo heb ik o.a. de “pop up store” van het ABP binnen gehaald en extra aandacht geschonken aan pensioenbewustzijn bij medewerkers in de leeftijd tot 35 jaar. Ik heb meerdere presentaties (“pensioen voor alle levensfasen”) gegeven aan medewerkers over pensioenen, met zowel aandacht voor het ouderdomspensioen, als het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen. Pensioen is niet alleen voor de oudere medewerker, ook jongere medewerkers kunnen het morgen al nodig hebben! Ook heb ik op het intranet een groep aangemaakt voor “pensioennieuws” waar ik regelmatig berichten plaats die verschillende soorten van pensioen betreffen. Naar aanleiding van deze berichten krijg ik regelmatig vragen of vragen medewerkers een gesprek met mij aan. In werkoverleggen geef ik regelmatig toelichting over regelingen en pensioenen”.

Gerty de Jonge (medewerker bij de afdeling Financiën), Jan Vrolijk (projectmedewerker bodemsanering) en Ligia Busca (projectsecretaris bij programma- en projectmanagement) deelden hun ervaringen naar aanleiding van het gesprek dat ze met Ewa Meyro hebben gehad.

Gerty: “Ik had de wens om minder te gaan werken en eerder met Keuzepensioen te gaan. Ik werk nu 48 jaar bij de provincie en als ik op mijn verwachte AOW-leeftijd met pensioen zou gaan, dan zou ik nu nog 3 jaar en 3 maanden langer bij de provincie moeten werken. Mijn partner is al drie jaar met pensioen en we willen graag meer tijd samen doorbrengen. In mijn werk word ik geconfronteerd met zeer veel veranderingen en ik vind het nu een mooi moment om afscheid te kunnen nemen. Geld is ook niet alles en tijd/vrijheid kun je kopen. Ewa heeft me enorm geholpen om de financiële gevolgen in kaart te brengen van het eerder met Keuzepensioen gaan en op basis daarvan heb ik zelf een goede beslissing kunnen nemen, waar ik enorm blij mee ben”.

Jan: “Ik word 65 jaar, heb ruim 41 jaar gewerkt. Verregaande digitalisering, de nieuwe Omgevingswet én een wederom veranderende provinciale organisatie vragen dermate veel energie, dat ik het een goed moment vond om me te oriënteren op eerder met pensioen te gaan. Ik ben sceptisch over de veranderingen. Jonge mensen, die gelukkig veelvuldig worden aangenomen, zijn enthousiast en energierijk. Ik gun ze de uitdaging om er iets moois van te maken. Ik ben in gesprek gegaan met Ewa en zij heeft me helder uitgelegd wat dit financieel voor mij zou betekenen. Het is zeer complexe materie en de uitleg van Ewa heeft me enorm geholpen. Zij is samen met mij achter mijn PC gaan zitten en heeft me aan de hand van “mijnabp.nl” laten zien wat de financiële gevolgen zijn van het op verschillende momenten in de tijd met pensioen gaan. Uiteindelijk heb ik besloten om 20 maanden voor mijn AOW-datum met Keuzepensioen te gaan. Ik ben erg blij dat ik dit besluit, met hulp van Ewa, heb genomen”.

Ligia: “Ik ben met Gerty meegegaan naar het gesprek met Ewa. Ik was fulltimer (werkte 40 uur) en wilde eigenlijk een dag per week minder gaan werken, maar ik zag allerlei financiële beren op deze weg. Ewa gaf me aan dat het ook mogelijk was om minder dan 8 uur te werken op een dag. Door de juiste vragen te stellen kreeg ze goed zicht op wat ik wel en niet wilde en schetste vervolgens een aantal opties waarvoor ik dan zou kunnen kiezen. Uiteindelijk ben ik 8 uur minder gaan werken, maar kost me dat feitelijk maar 4 uur salaris. Ik heb meer vrije tijd hierdoor beschikbaar en financieel valt het me enorm mee. Was ik maar jaren eerder naar Ewa toegegaan, dan had ik deze beslissing al veel eerder genomen”.

Gezamenlijk: “Levensfaseambassadeurs kunnen erg veel betekenen bij het nemen van beslissingen die zowel goed zijn voor de medewerker zelf als voor de organisatie. Een gesprek met levensfaseambassadeurs biedt bijvoorbeeld inzicht in mogelijkheden om langer plezierig door te werken, eerder afscheid van de organisatie te nemen, een periode vrij te nemen of te komen tot een betere balans werk-privé. De uiteindelijke beslissingen die medewerkers nemen bieden ook vaak mogelijkheden om jonge mensen aan te trekken op vrijkomende uren. Medewerkers lopen vaak met vragen over keuzes die ze zouden willen maken in hun loopbaan, maar nemen dan uiteindelijk geen beslissing omdat ze belangrijke informatie over de financiële gevolgen niet hebben. Levensfaseambassadeurs kunnen je helpen met het geven van het benodigde inzicht zodat je vervolgens zelf een beslissing kunt nemen.

Gelukkig weten veel medewerkers via mond-op-mond reclame toch de levensfaseambassadeurs te vinden. Vanuit het management zou er meer aandacht op moeten worden gevestigd dat mensen zelf keuzes kunnen maken in hun levensfasen en loopbaan en dat een gesprek met levensfaseambassadeurs daarbij enorm kan helpen om een keuze te maken. Ons heeft het gesprek met Ewa enorm gelukkig gemaakt”.

De levensfaseambassadeurs bij de provincies zijn:

Groningen

Ewa Meyro en Julian Hanouwer

Fryslân

Janna Hiemstra, Sacha Bouma en Piet Abma

Drenthe

Emon Lange en Bert Magermans

Overijssel

Lia Hes-Dekker en Maarten Kroes

Gelderland

Léon van Steenveldt en Jeannette van der Wielen

Flevoland

Sytske Dijkstra en Anno Vuuregge

Utrecht

Desiree Dekker en Ingrid den Besten

Noord-Holland

Ruben Eshuis en Angéla Koster-Diesveld

Zuid-Holland

Marjon Vessies en Marion Kuiper-Doekes

Zeeland

Ingrid Wijnands

Noord-Brabant

Clemens Krämer en Irma Chavanu-Span

Limburg

Allard Geerlings en Astrid Hahnraths

Van links naar rechts: Jan Vrolijk, Gerty de Jonge, Ligia Busca en Ewa Meyro.