Maastricht ,
22
maart
2019
|
10:30
Europe/Amsterdam

Limburg: ver­ken­nen­de ge­sprek­ken van start

Na een spannende en enerverende verkiezingsavond gisteren is de (voorlopige) zetelverdeling inmiddels bekend. Na telefonische consultatie, waaruit bleek dat alle lijsttrekkers daarmee instemden, zal Ger Koopmans met alle lijsttrekkers een eerste oriënterend gesprek voeren.

De gesprekken hebben een puur verkennend karakter en hebben tot doel in kaart te brengen welke aanpak en/of mogelijkheden tot samenwerking er mogelijkerwijs zijn. De uitkomst van de gesprekken zal schriftelijk aan Provinciale Staten worden medegedeeld, als start van de informatiefase. Provinciale Staten kunnen daarover in hun vergadering van 28 maart a.s. met elkaar spreken.

De gesprekken vinden plaats op 22 maart 2019 in het Gouvernement aan de Maas