Maastricht ,
20
december
2018
|
13:00
Europe/Amsterdam

Lim­burg is be­gon­nen aan ener­gie-neu­tra­le toe­komst

Limburg maakt een voortvarende start met de energietransitie. Dat blijkt uit de nota ‘Energiek naar de toekomst’ die de Provincie Limburg vandaag presenteert. In de nota worden de contouren geschetst waarbinnen het nieuwe energielandschap de komende jaren gestalte krijgt, op weg naar een CO2-neutrale regio in 2050. Dat klinkt ver weg, maar het werken aan die toekomst is wel degelijk nu al begonnen. Met concrete projecten om energie te besparen, steeds duurzamer op te wekken en in de nabije toekomst ook op te kunnen slaan om tijden van schaarste te kunnen overbruggen. Waarbij iedereen meedoet en mee kan profiteren: de opbrengsten van onze inspanningen blijven in Limburg, bij de Limburgers.