Maastricht,
06
september
2018
|
17:15
Europe/Amsterdam

Limburg: nieu­we res­tau­ra­tie­re­ge­ling mo­nu­men­ten

De Provincie Limburg zet zich in voor het behoud van monumenten met een grote, cultuurhistorische waarde. Het gaat in dat geval om onder meer historische agrarische gebouwen, kloosters, molens, kastelen, kerken en andere monumentale complexen. Vanaf 1 november 2018 kunnen er aanvragen worden ingediend om voor de nieuwe restauratieregeling in aanmerking te komen. Voor de regeling is een budget beschikbaar van € 2.8 miljoen euro. De regeling heeft een looptijd van één jaar.

Urgente opgaven

De regeling staat open voor eigenaren van gemeentelijke en rijksmonumentale gebouwen, en is bedoeld voor urgente restauratie-opgaven. De nieuwe regeling is nagenoeg gelijk aan de restauratieregeling die op 31 oktober van dit jaar wordt afgesloten. Het plafond van deze lopende regeling was al bereikt in april van dit jaar.

Gedeputeerde Hubert Mackus (Monumenten) van de Provincie Limburg: “We kijken terug op een succesvolle restauratieregeling in de periode 2017-2018. We hebben op vijftien locaties de restauratie-opgave kunnen ondersteunen. Met de nieuwe regeling gaan we door op de ingeslagen weg. Daardoor kunnen diverse initiatieven worden gerealiseerd.”

Meer informatie over de regeling is beschikbaar via: https://www.limburg.nl/loket/subsidies/actuele-subsidies/subsidieregelingen/@2798/subsidie-monumenten/ .