27
juni
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Limburg trapt af: eerste bestuurlijke bijeenkomst over RES

"Hoe komen we van regionale initiatieven naar een provinciaal bod aan het Rijk, voor het Klimaatakkoord? Hoe zetten we ambities om naar resultaten? Is compleet gasloos wonen in bestaande bebouwing een utopie? Hoe krijgen we de burger goed mee nu de besluitvorming nog niet definitief is?" Een greep uit de onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de eerste van twaalf bestuurlijke informatiebijeenkomsten over de regionale energie en klimaatstrategie (RES). De provincie Limburg organiseerde de bijeenkomst op 25 juni, in samenwerking met het IPO, de UvW, de VNG en het Rijk.

Bob Ruers, kersverse gedeputeerde Energietransitie, benadrukte het belang van de regionale klimaatstrategie en wees erop hoe belangrijk het is om over grenzen van regio’s heen te kijken. Dat er lokaal en regionaal volop initiatief wordt genomen, bleek tijdens het voorstelrondje met onder anderen ruim twintig veelal nieuwe wethouders en de dijkgraaf van Waterschap Limburg. Wethouder Thijs Kuipers van Horst aan de Maas vertelde met gepaste trots dat zijn gemeente op 21 juni de European Green Leaf Award in ontvangst mocht nemen en is uitgeroepen tot duurzame Europese gemeente in 2019.

Laagst mogelijke kosten
Jan Willem Velthuijsen, Chief Economist van PwC accountants, gaf een toelichting op de klimaatopgave en op de beste manier om deze tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren. “De econoom en de technoloog zijn hiervoor beide nodig. De econoom kijkt naar de aanbodzijde, de vraagzijde en het gedrag. Gedrag, energie besparen, is van de drie het goedkoopst en meest voor de hand liggend.”

Rik van der Linden, wethouder in Dordrecht voor onder meer energietransitie, deelde zijn ervaringen vanuit het RES-proces dat de Drechtsteden met elkaar hebben doorlopen. Zijn tip: “Probeer als overheid ook manieren te vinden om jongeren te bereiken. Bijvoorbeeld in de vorm van een bedrijfje dat over middelen beschikt om jonge initiatiefnemers te ondersteunen.”

Ton Schuurmans, integratiemanager bij netbeheerder Enexis, wees op het belang van een gezamenlijke aanpak: “Door als overheden en netbeheerders samen op te trekken, met name bij het voorbereiden van de systeemkeuze, kunnen we vroegtijdig duidelijkheid geven over wat we wanneer willen doen en inwoners hierbij tijdig betrekken.”

Limburgse ambitie
Pierre Senster, Limburgs programmamanager Energie, vertelde over de lancering van LEKTA, de Limburgse uitwerking van het Energie en Klimaat akkoord. Gedeputeerde Ruers haakte hierop aan in zijn slotwoord. Hij liet weten onder de indruk te zijn van de vele Limburgse initiatieven en ambitie. Hij nodigde de bestuurders uit om de LEKTA bijeenkomst te bezoeken. “We hebben vandaag weer kunnen zien hoeveel kansen er liggen hier in Limburg. Ik hoop u dan ook vaak terug te zien om met elkaar de volgende stappen te zetten.”

Klik hier om meer te lezen over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie en om u aan te melden voor de bestuurlijke bijeenkomst in uw provincie.