Maastricht ,
25
maart
2019
|
13:00
Europe/Amsterdam

Limburg: Uit­slag Pro­vin­ci­a­le Sta­ten­ver­kie­zin­gen

17 herkozen, 30 nieuw gekozen Statenleden, 11 partijen, waarvan 1 nieuwe. Installatie op 28 maart a.s.

Tijdens een openbare bijeenkomst van het centraal stembureau in Maastricht op 25 maart 2019 is de officiële uitslag vastgesteld en bekend gemaakt van de Provinciale Statenverkiezingen voor Limburg van 20 maart jl. De 47 gekozen Statenleden worden van hun verkiezing op de hoogte gesteld en verzocht zo spoedig mogelijk bekend te maken of zij hun benoeming aanvaarden. De installatie is op donderdag 28 maart a.s. om 13:00 uur.

Vernieuwing

Ten opzichte van de samenstelling van politieke partijen in de vorige Statenperiode is er sprake van 1 nieuwe partij, te weten Forum voor Democratie. Van de 47 zittende Statenleden zijn er 17 herkozen, 30 Statenleden zijn nieuw gekozen.Op basis van de uitslag van de verkiezingen komen 2 fracties uit de huidige Statenperiode niet terug in de Staten, te weten Volkspartij Limburg en Fractie Bus. Beide partijen deden niet mee aan de verkiezingen. De partijen ChristenUnie en Denk deden wel mee aan de verkiezingen maar behaalden niet voldoende stemmen voor een zetel.Tijdens de Statenvergadering van 28 maart a.s. worden de 47 gekozen Statenleden geïnstalleerd en leggen zij de verklaring en belofte of de eed af. De vergadering is openbaar en start om 13:00 uur in de Statenzaal in het Gouvernement.

Verkiezingsuitslag Statenperiode 2015-2019

Op de site van de provincie zijn per partij de gekozen Statenleden alfabetisch genoemd, op volgorde van grootte met als toevoeging de woonplaats van de gekozene.